Pronađite sve potrebne informacije na studentskom servisu

Naslovna stalne vesti

Poštovani studenti, na sajtu Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - student.vspep.edu.rs možete jednostavno pristupiti studentskom servisu uz pomoć svog broja indeksa i personalizovane šifre. 

Tu možete pronaći rasporede predavanja, sve prezentacije, ispitna pitanja, pitanja za kolokvijume predmeta koje slušate, zatim ocene koje su vam upisane i registrovane kao i rasporede ispita u toku svakog ispitnog roka. 

Studentski servis postoji sa ciljem da olakša protok informacija od institucije VŠ PEP ka svojim studentima. Tu možete naći mnogobrojne potrebne informacije  bez pozivanja ili odlaska u studentsku službu i tako uštedeti sebi vreme.

Cilj nam je da sve informacije kojima imate pristup u okviru servisa budu precizne, tačne i da se redovno ažuriraju u skladu sa izmenama ili dopunama.

Servisu možete pristupiti u svakom trenutku, lako i brzo, kako sa računara, tako i sa mobilnog telefona ili tableta unošenjem korisničkog imena (broj indeksa studenta) i šifre.

Ukoliko naiđete na bilo kakve probleme u korišćenju ovog servisa, možete pozvati na broj 063/102-8642.

Pružićemo vam pomoć i dati savete o pogodnostima korišćenja studentskog servisa.