Školarina za osnovne akademske studije za jednu godinu iznosi 1.200,00 EVRA, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

      
Plaćanje se vrši u deset rata po sledećoj dinamici:

 

1.              

prva rata

210,00 evra

prilikom upisa

 septembar

2.              

druga rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.10.

3.              

treća rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.11.

4.              

četvrta rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.12.

5.              

peta rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.01.

6.              

šesta rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.02.

7.              

sedma rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.03.

8.              

osma rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.04.

9.              

deveta rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.05.

10.           

deseta rata

 110,00 evra

najkasnije do

15.06.

 

Školarina za diplomske - master studije za školsku 2020/2021 godinu iznosi 1.300,00 EVRA, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

      
Plaćanje se vrši u deset rata po sledećoj dinamici:

 

11.           

prva rata

220,00 evra

prilikom upisa

 septembar

12.           

druga rata

120,00 evra

najkasnije do

15.10.

13.           

treća rata

120,00 evra

najkasnije do

15.11.

14.           

četvrta rata

120,00 evra

najkasnije do

15.12.

15.           

peta rata

120,00 evra

najkasnije do

15.01.

16.           

šesta rata

120,00 evra

najkasnije do

15.02.

17.           

sedma rata

120,00 evra

najkasnije do

15.03.

18.           

osma rata

120,00 evra

najkasnije do

15.04.

19.           

deveta rata

120,00 evra

najkasnije do

15.05.

20.           

deseta rata

120,00 evra

najkasnije do

15.06.