Prelazak sa drugih fakulteta nikada nije bio lakši – upišite PEP u tri laka koraka!

 

Kada je reč o vašoj karijeri, vrlo je bitno gde ćete je izgraditi. Želite da budete uspešni u poslu? Potrebno vam je više od diplome. Tri smera Visoke škole PEP vam nude upravo to. Smerovi su osmišljeni u skladu sa potrebama tržišta rada u Srbiji, ali i ostatku sveta. Naše diplome su međunarodno priznate!

PEP se pobrinuo da prelazak sa druge obrazovne institucije maksimalno olakša i pojednostavi budućim studentima. Spisak položenih ispita i silabuse možete nam proslediti putem mejla na upis@vspep.edu.rs. Nakon podnošenja pismenog uverenja o položenim ispitima donosi se zvanična odluka - u zavisnosti od strukture programa fakulteta ili više škole, omogućeno je priznavanje položenih ispita.

U skladu sa vašim vremenom i obavezama, možete da birate da li želite tradicionalnu ili online nastavu. Studijski programi su savremeni i kreirani u skladu sa potrebama za najtraženijim zanimanjima današnjice, a diploma PEP-a se traži svuda!

Katedra Visoke škole PEP omogućava studentima lak i brz prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola.Upoređivanjem studijskih programa, donosi se odluka o polaganju prijemnog ispita ili o broju priznatih ispita.

 

 

Modul

Poslovna ekonomija i preduzetništvo

Uz savršen balans teorije i prakse ovladaćete najnovijim teorijskim i metodološkim principima i dobiti nadasve primenljiva, inovativna, značajna i neophodna znanja iz oblasti poslovne ekonomije i preduzetništva. 

Modul

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Predstavljamo vam smer Finansije, bankarstvo i osiguranje gde ćete za samo četiri godine studija sve svoje aspiracije i veštine moći da unapredite neophodnim znanjima za uspešno i sigurno poslovanje.

Studijski program

Pravo

Studijski program omogućava studentima sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih pravnih problema, upravljanje i rukovođenje u organima državne uprave i lokalne samouprave.


INFORMACIJE

+381 11 2762 194

info@vspep.edu.rs

Mitropolita Petra 8,
11000 Beograd

DRUŠTVENE MREŽE

ONLINE PRIJAVA

Izaberite smer

Otpremite uverenje o položenim ispitima ili skeniran indeks

Otpremanje još fajlova

Napomena: Na osnovu položenih ispita, komisija će dati predlog na koju godinu možete da se upišete

PRELAZAK U TRI KORAKA

1. Prijava

Kandidat koji prelazi sa drugih fakulteta ili visoke škole, može se prijaviti putem elektronske prijave ili da na mail adresu upis@vspep.edu.rs pošalje sledeće podatke:
- Ime i prezime kandidata
- Naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje
- Skeniran spisak položenih ispita na prethodnim studijama (sa istaknutim ESP bodovima)
- Plan i program po kojem je kandidat studirao

2. Određivanje uslova za prelazak na PEP

Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja. Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita, kao i školarina kreirana na osnovu predloga.
Napomena: Nije potrebno prvo položiti difrencijalne ispite kako bi se stekao uslov za slušanje naredne godine, već se diferencijalni ispiti mogu polagati u toku godine

3. Upis

Kandidati koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Nakon što dobijete pozitivan odgovor potrebno je da studentskoj službi dostavite sledeća dokumenta za upis:

- Overene kopije svedočanstava srednje škole
- Overene kopije diploma o položenom maturskom ispitu
- Očitana lična karta
- Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uverenje o položenim ispitima sa prethodne institucije

Anketa:

Koji smer je najbolji za tebe?

Radim sam
Radim u timu

Informator