Osnovne studije

Uplate na račun 220-000000013576018

Naziv artiklaCena

Školarina na studijskom programu Ekonomija

1.200 eur

Školarina na studijskom programu Pravo

1.200 eur

Obnova godine

25.000,00 din

Upis godine

2.500,00 din

Prijava ispita

2.000,00 din

Overa semestra po semestru

3.000,00 din

Rešenje o priznavanju ispita

2.000,00 din

Prijemni ispit za osnovne studije

2.500,00 din

Promena ispitivača

4.000,00 din

Polaganje ispita pred komisijom

4.000,00 din

Diferencijalni ispit

2.000,00 din

Uverenje o položenim ispitima

3.000,00 din

Ispisnica

9.000,00 din

Naknadna prijava ispita

3.000,00 din

Završni rad za osnovne studije 180 ESPB + izdavanje diplome /studijski program PEP/

30.000,00 din

Diplomski rad za osnovne studije 240 ESPB + izdavanje diplome /moduli PEP i FBO i studijski program Pravo/

40.000,00 din

Uverenje o nastavnom planu i programu-kurikulum

15.000,00 din

Nostrifikacija diplome za osnovne studije

60.000,00 din

Kvalifikacioni ispiti (dva ispita)

3.000,00 din

Izdavanje duplikata diplome

10.000,00 din

Izdavanje duplikata indeksa

2.000,00 din

PLAĆANJE ZA CENE ISKAZANE U EVRIMA VRŠITI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

*Ukoliko je predviđeno ugovorom o studiranju

**NAPOMENA: Cenovnik važi za studente državljane Srbije, od  1.10.2023. godine.


Master studije

Naziv artikla

Cena

Cela školarina

1.300 eur

Obnova godine

25.000,00 din

Upis godine

2.500,00 din

Prijava ispita

2.500,00 din

Overa semestra po semestru

3.000,00 din

Rešenje o priznavanju ispita

2.000,00 din

Prijemni ispit za master studije po predmetu

2.000,00 din

Promena ispitivača

4.000,00 din

Polaganje ispita pred komisijom

4.000,00 din

Diferencijalni ispit

2.500,00 din

Uverenje o položenim ispitima

3.000,00 din

Ispisnica

9.000,00 din

Naknadna prijava ispita

3.000,00 din

Master rad i izdavanje master diplome

55.000,00 din

Uverenje o nastavnom planu i programu - kurikulum

15.000,00 din

Akademsko priznavanje ispita master studija radi nastavka školovanja

90.000,00 din

Izdavanje uverenja o diplomiranju i diplome - diplomirani ekonomista

40.000,00 din

Izdavanje duplikata diplome

10.000,00 din

Izdavanje duplikata indeksa

2.000,00 din

PLAĆANJE ZA CENE ISKAZANE U EVRIMA VRŠITI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

*Ukoliko je predviđeno ugovorom o studiranju

** NAPOMENA: Cenovnik važi za studente državljane Srbije od 1.10.2023.