Osnovne studije

Uplate na račun 220-000000013576018

Naziv artiklaCena
Cela školarina1.000 eur
Školarina - I rata190 eur
Školarina - II do x rata90 eur
Obnova godine25.000,00 din
Upis godine2.500,00 din
Prijava ispita1.200,00 din
Overa semestra po semestru2.500,00 din
Rešenje za priznavanje ispita2.000,00 din
Prijemni ispit za osnovne studije2.500,00 din
Promena ispitivača3.000,00 din
Polaganje ispita pred komisijom3.000,00 din
Diferencijalni ispit1.200,00 din
Uverenje o položenim ispitima3.000,00 din
Ispisnica9.000,00 din
Naknadna prijava ispita2.000,00 din
Diplomski rad za osnovne studije+ izdavanje diplomsmer pep20.000,00 din
Diplomski rad za osnovne studije+ izdavanje diplom smer fbo35.000,00 din
Uverenje o nastavnom planu I programu-kurikulum10.000,00 din
Nostrifikacija diplome za osnovne studije60.000,00 din
Kvalifikacioni ispiti (dva ispita)3.000,00 din
Izdavanje duplikata diplome10.000,00 din
Izdavanje duplikata indeksa2.000,00 din

PLAĆANJE ZA CENE ISKAZANE U EURIMA VRŠITI PO SREDNJEM KURS NBS NA DAN UPLATE

*Ukoliko je predviđeno ugovorom o studiranju

**NAPOMENA: Cenovnik važi za studente državljane Srbije, od  01.10.2021. godine.


Master studije

Naziv artiklaCena
Cela školarina1.300 eur
Školarina - I rata220 eur
Školarina - II do x rata120 eur
Obnova godine25.000,00 din
Upis godine2.500,00 din
Prijava ispita1.500,00 din
Overa semestra po semestru2.500,00 din
Rešenje za priznavanje ispita2.000,00 din
Prijemni ispit za master studije po predmetu2.000,00 din
Promena ispitivača3.000,00 din
Polaganje ispita pred komisijom3.000,00 din
Diferencijalni ispit1.500,00 din
Uverenje o položenim ispitima3.000,00 din
Ispisnica9.000,00 din
Naknadna prijava ispita2.000,00 din
Master rad i izdavanje master diplome50.000,00 din
Uverenje o nastavnom planu I programu-kurikulum10.000,00 din
Nostrifikacija diplome za master studije90.000,00 din
Kvalifikacioni ispiti (dva ispita)3.000,00 din
Izdavanje duplikata diplome10.000,00 din
Izdavanje duplikata indeksa2.000,00 din

PLAĆANJE ZA CENE ISKAZANE U EURIMA VRŠITI PO SREDNJEM KURS NBS NA DAN UPLATE

*Ukoliko je predviđeno ugovorom o studiranju

** NAPOMENA: Cenovnik važi za studente državljane Srbije.