Kako motivisati zaposlene

Motivacija je veoma značajan segment svakog preduzeća. Od motivacije zavisi učinak kako pojedinca u kolektivu, tako i učinak celog kolektiva.

Piše: Doc. dr Milan Dragić, naučna oblast menadžment, marketing i preduzetništvo

Sve počinje od motiva. Motivi su glavni pokretači svakog pojedinca. Nekog motiviše novac, drugog motivišu uslovi rada, međuljudski odnosi, atmosfera u kolektivu i sl. Menadžeri upravo iz tog razloga moraju motivisati zaposlene shodno njihovim afinitetima u skladu sa mogućnostima firme. Često se velike kompanije opredeljuju za kombinaciju više faktora u cilju motivisanja radnika. Nekad su to bonusi za učinak koji prevazilazi prosek. Nekada je u pitanju motivaciju u vidu mogućnosti korišćenja službenog telefona ili automobila u privatne svrhe.

Velike kompanije su postale svesne značaja zdravlja svojih zaposlenih i motivišu ih na taj način što im omogućavaju besplatno korišćenje sportskih sadržaja (teretana, bazena, sauna i sl.) ili im uplaćuju određena nagradna vikend putovanja. Motivacija u kriznim vremenima predstavlja dodatni izazov za kompanije.

Samo kompanije koje su u povoljnim tržišnim i ekonomskim okolnostima imale sluha za motivisanje zaposlenih mogu u kriznim situacijama očekivati spremnost zaposlenih na solidarno odricanje od bonusa, privilegija i sl. samomotivacija predstavlja vrhunac na skali motivacije.

Potraga za kadrovima koji imaju razvijenu svest o odgovornosti i kojima samomotivacija nije nepoznat pojam, predstavlja izazov za svaku ozbiljnu kompaniju. Ljudski potencijal nikada nije imao veću vrednost za kompanije a u budunosti se očekuje još veće pridavanje značaju kvalitetnim kadrovima. 

Trku će pobediti onaj koji bude imao najbolje kadrove!