Značaj studija kao osnove celoživotnog usavršavanja

Docent Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo dr Tamara Vesić gostovala je u emisiji „Putovanje bez putovanja“ na radio stanici Beograd 202. Tema emisije bila je razgovor sa voditeljkom, Vanjom Mijin, o neophodnosti stalnog usavršavanja, celoživotnog učenja i studiranja koje je ona uskladila uz redovne sportske aktivnosti. Kroz više segmenata, govorila je o putokazima na koje budući brucoši i njihovi roditelji, treba da obrate pažnju prilikom odabira željenih institucija.

Dan u životu studenta na nikada nije dosadan, naprotiv – svaki dan je nova avantura!

Prva Tamarina poruka bila je da učenici obavezno nastave da studiraju jer već danas svedoci smo da je diploma danas ulaznica za bilo koji kvalitetniji posao sutra. Drugo, kada se prvi izbori naprave, ono što je jako važno jeste proveriti da li ta institucija poseduje dozvolu za rad i akreditaciju kako same ustanove, tako i studijskog programa za koji su se potencijalni studenti opredelili. To se može učiniti klikom na sajt Ministarstva prosvete i Nacionalnog tela za akreditaciju. Treće, učenici se u Srbiji od 2017. godine moraju opredeliti u startu da li će studirati akademske ili strukovne studije, ukazujući na osnovne razlike između jednih i drugih. Izmenom Zakona o visokom obrazovanju iz 2017. godine, nije dozvoljen prelazak sa strukovne na akademsku školu i obrnuto. Ovo je Tamara posebno naznačila, ukazujući na to da je praksa je pokazala da za neka malo bolje plaćena radna mesta su ipak potrebna akademska zvanja, „tako da na vama je još danas to karijeralno opredeljenje, bili svesni toga kao maturani ili ne!“, rekla je ona.

null

Deo razgovora odnosio se na prednosti studiranja na Visokoj školi PEP, u odnosu na druge institucije. Kao najznačajnije, Tamara je izdvojila:

 • Nastava je prilagođena vannastavnim aktivnostima studenata
 • Aktivan studentski život
 • Stipendije po različitim osnovama
 • Dominantan rad u manjim grupama studenata
 • Posvećenost profesora manjoj grupi studenata
 • Studentske razmene
 • Mogućnost zapošljavanja najboljih studenta tokom master studija

„Naš studentski parlament redovno organizuje ekskurzije, brucošijade, druženja, kao i Forum mladih lidera.“ Forum mladih lidera je besplatan edukativni događaj koji organizuju naši studenti tako što pozovu mlade i uspešne lidere da budu predavači i da sa učesnicima podele svoja uspešna poslovna iskustva.

Dalje, postoje mogućnosti stipendiranja studenata po više osnova, shodno politici fakulteta ili  škole. „Svake godine na PEP-u stipendijama se nagradi preko 300 studenata na različite načine jer veoma ulažemo u svoje studente koji žele više.“ Stipendiraju se studenti koji:

 • imaju visok prosek
 • članove iste porodice, studente koji nam upišu druge studente itd
 • osvoje prvo mesto na domaćim i međunarodnim takmičenjima na koje ih takođe PEP šalje i pokriva sve troškove.

Na takmičenja poput Euroijade, Menadžerijade, Ekonomijade, Tamara je kao student redovno putovala, bila stipendista zbog osvojenih prvih mesta, a po završetku osnovnih akademskih studija i zaposlena na mestu saradnika u nastavi. „O trošku PEP-a, išli smo u jesenjim mesecima po gradovima Evrope (Brašov, Krakov, Prag, Pariz, Milano…), a u letnjim na more (Budva, Varna, Sunčev breg…)“ – seća se Tamara studentskih dana, znanja, druženja, takmičenja, novih poznanstava i prijateljstava.

null

Poslednji segment emisije „Put bez putovanja“ odnosio se na mogućnosti studenata da posredstvom Erasmus programa, provedu semestar ili dva na nekoj od partnerskih institucija PEP-a u Evropskoj uniji. Tamara je objasnila da je Erasmus program Evropske unije koji finansira projekte koji omogućavaju razmenu studenata. Oni mogu da slušaju jedan ili najviše dva semestra, i polažu ispite na nekom od univerziteta u inostranstvu. Prema uključenjima slušalaca radia Beograd 202, ovo je sjajna prilika za sticanje novih akademskih i životnih iskustava. Mobilnosti studenata nude:

 • Nova, neočekivana prijateljstva - Najzabavniji i najprimamljiviji aspekat studentske razmene jeste, naravno, studentski život. Pre odlaska na Erasmus,  mnogi nisu ni sanjali da će im najbliskiji prijatelji biti iz Engleske, Argentine, Francuske, Meksika...
 • Učenje stranog jezika – „Život i studiranje u drugoj državi neminovno će vas naterati da naučite još jedan strani jezik, kao i da usavršite engleski“, naglasila je Tamara. Mnogi studenti imaju strah od odlaska u inostranstvo zbog mogućih jezičkih barijera, ali Erasmus program upravo i uzima u obzir ove prepreke i za cilj ima učenje novih jezika.
 • Drugačiji sistem obrazovanja - odlaskom na razmenu studenata ili na stručnu praksu, na određeno vreme postaju deo jednog sasvim drugačijeg, i novog sistema. „Ovo je izazov iz koga ćete izvući ne samo znanje, već i veštine poput dobre komunikacije, tolerancije ka različitosti, i dobro funkcionisanje u šarenom, internacionalnom okruženju.“
 • Mobilnost kao stil života - Učešće u programima razmene studenata ima za cilj promociju mobilnosti. Stvaranjem novih kontakata širom sveta, učenju o drugim državama, kulturama, o različitim načinima sticanja znanja i poslovanja, studenti koji se vrate sa razmene često nastavljaju da žive jedan mobilan život i grade karijere koje ih vode dalje po svetu. „Studentska razmena je možda upravo ona odskočna daska koja vam je potrebna da konačno realizujete svoj plan da osnujete međunarodnu firmu, pišete projekte koji spajaju više zemalja, ili i sami dođete do uspešnih zaposlenja u nekoj drugoj državi.“

Studenti PEP-a imaju priliku da učestvuju u Erasmus + programu i koriste sve navedene prednosti Erasmus stipendirane mobilnosti. Svi ispiti koje tamo polože biće u potpunosti priznati po povratku na PEP.

null

Emisija je zaključena pozdravnim govorom Vanje i Tamare koja je konstatovala da studirajući i takmičeći se na PEP-u je stekla dosta znanja, a kroz igranje odbojke otvarala su se jedna po jedna vrata. „Pre više od 10 godina kada sam bila brucoš PEP-a, nisam ni sanjala da ću danas gostovati u emisiji kao stalno zaposlen nastavnik i govoriti o svom „putovanju obrazovanja i sporta. Na meni i sličnima meni je da budućim generacijama omogućimo da спoje vannastavne sa nastavnim активностиma и на тај начин svakog dana doprinose kako ličnom tako i opšte društvenom napretku – malim koracima do velikog uspeha!