Ispitni rokPeriod prijave (od – do)Početak ispitnog roka
JANUAR1.decembra - 12.decembra 2021. god.17. januar 2022. god.
APRIL01.-09. marta 2022. god.01. april 2022. god.
JUN04.-11. maja 2022. god.01. jun 2022. god.
JUL13.-19. juna 2022. god.01. jul 2022. god.
SEPTEMBAR11.-18. jula 2022. god. 01. septembar 2022. god.
OKTOBAR12.-18. septembra 2022. god.01. oktobar 2022. god.