Ispitni rokPeriod prijave (od – do)Početak ispitnog roka
JANUAR1-11. decembra16. januar
APRIL06-12. marta01. april
JUN03-10. maja01. jun
JUL12-18. juna01. jul
SEPTEMBAR10-16. jula01. septembar
OKTOBAR15-19. septembra25. septembar

NAPOMENA: U oktobarskom ispitnom roku moguće je prijaviti samo jedan ispit