Moderni načini studiranja, zbog naglog napretka IT i računarskih tehnologija, ideja DLS-a (učenje na daljinu) postaje sve zastupljenija.

Verovatno najrasprostranjenije rešenje za elektronsko učenje koje postoji je Moodle. Ovaj softver je pre svega namenjen obrazovnim institucijama, mada se može koristiti i u druge svrhe. Zasnovan je na principu da ne menja tradicionalne metode održavanja nastave, već kao dodatak uobičajenom sistemu nastave koja pruža niz pogodnosti koje ranije nisu bile na raspolaganju.

Moodle je u suštini skup alata koji na jednom mestu omogućava pristup zajedničkim podacima, razmenu obrazovnog materijela i upotrebu dodatnih opcija koje oomogućavaju širu funkcionalnost tog programa.

Prva verzija Moodle-a izašla je 2002. godine i od tada do danas se neprekidno usavršava.

Skraćenica naziva Moodle - “Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment” doslovno prevedeno na srpski jezik znači modularno dinamično okruženje objekata namenjeno učenju. Program je tokom vremena došao do širokog spektra korisničke baze, a nalazi se na prvom mestu u kategoriji platformi za elektronsko učenje, alata i softvera za školske institucije. Treba spomenuti da je ovaj softver takođe i - besplatan.

Mogućnosti koje su pružene dodavanjem različitih modula su praćenje rada, ocenjivanje i testiranje studenata, komunikacija između učesnika u procesu nastave, kao i studenata i profesora, uz brojne druge korisne opcije.  

Moodle softver je bezbedan, prilagodljiv i njegove opcije su podobne promenama. Usled modularnog dizajna, upotrebom dodataka i kategorija mogu se menjati izgled i funkcionalnost. Dozvole za korisnike su struktuirane kroz devet kategorija, usled čega je moguća prilagodljivost i na polju sistemske bezbednosti.