Sa zadovoljstvom i ponosom ističemo da je Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda postala prepoznatljiva visokoškolska ustanova zahvaljujući velikom trudu i pregnućima generacija kvalitetnih nastavnika, saradnika i nenanstvanog osoblja. Bilo je potrebno mnogo energije, volje, rada i entuzijazma da bi se ostvarili kvalifikativi koji danas krase našu školu. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo pripada nevelikoj zajednici visokoškolskih ustanova akademskih studija koje su samostalne i po svemu indentične sa fakultetima, osim činjenice da nisu udružene u univerzizet, te je posledično akreditovana za osnovne trogodišnje i četvorogodišnje studijske programe (ekonomija i pravo), kao i master studijski program ekonomskog usmerenja. Nastava se odvija u Beogradu i akreditovanim odeljenjima u unutrašnjosti. Svim studijskim programima i nivoima studija se pridaje pojednak značaj, pri čemu posebno mesto zauzima opredeljenje da se vrši neprestano usvršavanje znanja i stručnosti nastavnog kadra.

Nismo se zadržali na korišćenju eksternih resursa u cilju povećavanja nivoa edukacionih sposobnosti škole kao celine, ali i individualno posmatrano, već smo preduzeli i sopstvene aktivnosti kojima se ostvaruje ovaj, veoma značajan cilj koji smo sebi postavili. Tako već trinaesti put organizujemo medjunarodnu naučno- stručnu konferenciju koja se tradicionalno održava u oktobru mesecu svake godine i na kojoj su predhodne 2023. godine svoje rado prezentovali učesnici iz čak 17 zemalja sveta.

Škola saradjuje sa više visokoškolskih ustanova i instituta. Posebno bismo istakli kooperaciju sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda sa kojim, između ostalog, izdajemo i naučno – stručni časopis International review koji je na Listi kategorizovanih domaćih časopisa koju utvrđuje Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i nalazi se među visoko  vrednovanim časopisima (M-23). Pored toga PEP samostalno izdaje i časopis Trendovi u poslovanju (M-51) što čini našu školu posebno uspešnom obrazovnom ustanovom u oblasti izdavaštva. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo aktivno učestvuje u realizaciji mnogih projekta kako domaćim tako i međunarodnim.

Više od 16 godina VŠ PEP stvara deo intelektualne elite naše Republike izgrađujući i sebe. Sa ponosom možemo reći da se naša visokoškolska ustanova sve više oslanja na sopstveni nastavnički potencijal. Takođe, ne zaboravljamo ni doprinos razvoju PEP-a koji su dali naši nekadanji nastavnici koji su bili matično angažovani na drugim školama i fakultetima kao npr. prof. dr Vlajko Petković, prof. dr Velimir Pavlovic, prof.dr Radosav Aničić i mnogi drugi. Zbog ostvarivanja što višeg nivoa kvaiteta nastave i danas je na našoj školi angažovan određeni broj profesora sa drugih, pre svega, državnih fakulteta i škola. Nesumnjiv doprinos akademskoj zajednici smo dali školovanjem kadrova koji obavljaju značajne društvene poslove i funkcije i zemlji i inostranstvu. Mobilnost studenata i nastavnog kadra predstavlja važnu komponentu savremenog visokog obrazovanja. Stoga su i ove godine naši studenti profesori učestvovali, i učestvovaće nadalje, u raznim manifestacijama povezanim sa učešćem u realizciji, pored ostalog, programa Erazmus (Rumunija, Italija, Kenija.....), ali i drugih.

Posebna pažnja sa posvećuje sportskim aktivnostima što podrazumeva i učešće na mnogobrojnim medjunarodnim studentskim sportskim takmičenjima sa kojih su naši studenti doneli preko 250 pehara za osvojena prva mesta u raznim sportovima. U svetlu ove tradicije, ove godine ćemo učestvovati na međunarodnom sportskom takmičenju u Rimu. Osnovni cilj Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je stručno osposobavanje naših studenata da mogu uspešno odgovoriti sve složenijim zahtevima prakse, što podrazumeva stalno usavršavanje svih subjekata nastavnog procesa, a i ostalih zaposlenih. Posebno podvlačimo, da
učenje tokom čitag života postaje standard kojim se rukovodimo i zbog čega, pored toga što održavamo aktivan odnos sa našim studentima i posle završetka studija, obezbeđujemo stalno usavršavanje nastavnika koje podstičemo da koriste mogućnosti koje su dostupne u međunarodnom i domaćem okviru.

Kvalitet rada i naši diplomirani studenti su najsnažniji činioci opštedruštvene promocije Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preuzetništvo.

Prof. dr Zoran Radulović, redovni profesor