Svaki upisani student nakon upisa dobija korisničko ime i lozinku za logovanje na platformu za učenje na daljinu. Na početnoj strani portala možete videti svoj profil, stranicu koju sami podešavate i unosite podatke o sebi.

Opcija Ocene Vam daje uvid u sve ostavrene predispitne aktivnosti i ocene na svim upisanim predmetima, što će detaljnije biti objašnjeno u nastavku uputstva.

Ulaskom na svaki od kurseva, u središnjem delu stranice date su osnovne informacije o tom predmetu. Pored naziva predmeta, njegovog cilja, ishoda i vrednovanja, nalaze se i smernice za studente za njegovo lakše savladavanje. 

Svaki kurs je podeljen na određeni broj tema, a svaka tema sadrži u sebi određeni broj lekcija. Pored lekcija, tema može da sadrži i ostali multimedijalni sadržaj vezan za datu temu, npr. PDF materijal za čitanje uz mogućnost preuzimanja, linkove na određene stranice na internetu, kao i test za samoproveru znanja iz date teme.

U okviru svakog kursa možete videti forum u kome Vaš predavač postavlja vesti vezane za pomenuti kurs.

Postoje dva tipa rečnika kojima se može pristupiti. Jedan je kreiran od strane nastavnika, a drugi je namenjen studentima. Omogućava Vam da sami kreirate definicije za određene pojmove. Dati pojmovi se mogu pretraživati i isčitavati u različitim formama. Na primer, prema početnom slovu, kategoriji, datumu dodavanja, autoru. Ukoliko se želi dodati novi pojam klikne se na "Add a new entry" u okviru postojećeg rečnika.

Detaljno uputstvo sa slikama i svim opcijama korišćenja možete videti na ovom PDF linku.