Alumni klub Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo predstavlja organizaciju Škole koja je osnovana sa osnovnim ciljem uspostavljanja i održavanja dugoročne veze između Škole (rukovodstva, profesora, asistenata) i studenata koji su na njoj završili osnovne i/ili master akademske studije.

Ciljevi Alumni kluba, pre svega, se odnose na:

  • Povezivanje svršenih studenata Visoke škole PEP;
  • Unapređivanje i razmenu stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima;
  • Učestvovanje članova u naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima koje Visoka škola PEP organizuje;
  • Razvijanje saradnje između Visoke škole PEP i preduzeća u kojima rade svršeni studenti Visoke škole PEP;
  • Povezivanje članova sa potencijalnim poslodavcima ili pomoć u započinanju karijere.

Baza Alumni sadrži podatke o svršenim studentima, zaposlenima, partnerima i prijateljima Škole. Od osnivanja do ovog trenutka, Alumni klub PEP-a neguje dugogodišnju saradnju sa nekoliko hiljada studenata koji žive i rade širom sveta i naše države. Jačanje Alumni kluba doprinosi podsticanju saradnje između svršenih studenata međusobno, kao i saradnje sa studentima koji trenutno studiranju na Visokoj školi PEP.

Između ostalog, Alumni klub omogućava članovima besplatno interaktivno učešće u svim događajima koje redovno Škola organizuje. Kao najznačajnije, izdvojili bismo:

  • Međunarodnu konferenciju „Zapošljavanje, obrazovanje, preduzetništvo“,
  • Forum mladih lidera,
  • Gostujuća predavanja profesora iz inostranstva i stručnjaka,
  • Debate na okruglim stolovima.

S druge strane, u Alumni klubu se potencira na dvosmernoj komunikaciji i s tim u vezi, raspoloživi resursi Škole su na raspolaganju alumnistima. Posebno smo ponosni na programe stručnog osposobljavanja studenata i stručnih praksi koji se realizuju u kompanijama čiji su osnivači i direktori upravo alumnisti Škole. Oni svoja zapažanja i sugestije za unapređenje kvaliteta nastavnih i nenastavnih aktivnosti redovno prenose menadžmentu Škole, doprinoseći kontinuiranom poboljšanju uslova studiranja, sa ciljem praćenja najnovijih trendova i potreba tržišta rada u oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, bankarstva, osiguranja, krivice, prava…

Sama Visoka škola PEP zapošljava veliki broj svojih diplomiranih studenata, pružajući im zvanja demonstratora (u III i IV godini studija), a najzapaženiji studenti, po upisu master studija, dobijaju radni odnos i zvanje saradnika u nastavi.

Pozivamo sve svršene studente naše Škole da postanu članovi Alumni kluba Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Članstvo u Klubu je besplatno, dobrovoljno i zasnovano na jakoj vezi stvorenoj tokom studiranja.

Za alumni klub Visoke škole PEP možete se prijaviti na imejl adresi alumni@vspep.edu.rs

Alumni obrazac PDF Download

Vaša Visoka škola PEP