Uplatnicu za prijavu ispita treba popuniti sledećim podacima:

 

- Platilac: Ime i prezime studenta za kog se prijavljuje ispit

- Svrha uplate: Prijava ispita

- Primalac: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Mitropolita Petra 8, Beograd

- Iznos za osnovne studije: 2.000,00 dinara (po ispitu, možete prijaviti više ispita odjednom)

- Iznos za master studije: 2.500,00 dinara (po ispitu, možete prijaviti više ispita odjednom)

- Račun primaoca: Broj tekućeg računa koji je naveden u ugovoru koji ste potpisali sa Školom

- Poziv na broj: Broj indeksa studenta u formatu XXX-XXX-XX (npr. 399-901-17)

Nije potrebno pojedinačno uplaćivati svaki ispit, već je moguće odjednom uplatiti iznos za sve ispite koji se prijavljuju.

Informacije o proknjiženim uplatama možete dobiti na email: finansije@vspep.edu.rs u roku od 24h od trenutka slanja upita.

Datumi za prijavu ispita i polaganje su postavljeni na web sajt škole na adresi: vspep.ulaz.rs/studentski-servis/ispitni-rokovi .

Ispit je moguće prijaviti i naknadno, i to najkasnije dan ranije pre održavanja ispita, cena prijave u tom slučaju je 3.000,00 dinara.

Primer uplatnice za prijavu ispita