Studijski program osnovnih akademskih studija PRAVO


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Rimsko pravo

I

O

3

3

8

 

2.

Uvod u pravo

I

O

2

2

7

 

3.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

 

4.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

 

5.

Ustavno pravo

II

O

3

3

8

 

6.

Uvod u građansko pravo

II

O

3

3

8

 

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

 

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

 

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Krivično pravo

III

O

3

3

8

 

10.

Stvarno pravo

III

O

3

3

8

 

11.

Istorija države i prava

III

O

2

2

7

 

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

 

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

 

14.

Nasledno pravo

IV

O

2

2

7

 

15.

Porodično pravo

IV

O

3

3

8

 

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

Arbitražno pravo

 

 

 

 

 

 

Ekonomska politika

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Krivično procesno pravo

V

O

3

3

8

 

18.

Obligaciono pravo

V

O

3

3

8

 

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

Pravna etika

 

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

 

 

 

 

 

 

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

Pravo intelektualne svojine

 

 

 

 

 

 

Preduzetništvo

 

 

 

 

 

 

21.

Upravno i prekršajno pravo

VI

O

2

2

7

 

22.

Međunarodno javno pravo

VI

O

3

3

8

 

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

Notarsko pravo

 

 

 

 

 

 

Budžetsko pravo

 

 

 

 

 

 

24.

Građansko procesno pravo

VI

I

3

3

8

 

Ukupno

40

60

 

 

ČETVRTA GODINA

 

25.

Međunarodno krivično pravo

VII

O

4

4

8

 

26.

Pravo EU 

VII

O

2

2

7

 

27.

Međunarodno privatno pravo

VII

O

4

4

8

 

28.

Radno pravo

VII

O

3

3

7

 

29.

Trgovinsko pravo

VIII

O

3

3

7

 

30.

Predmet izbornog bloka 5

VIII

I

4

4

8

 

 

Pisanje pravnih akata

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodno trgovinsko pravo

 

 

 

 

 

 

31.

Diplomski rad

VIII

I

 

 

15

 

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

160

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

240

 

 


Osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja iz oblasti prava

Studijski program omogućava studentima sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih pravnih problema, upravljanje i rukovođenje u organima državne uprave i lokalne samouprave, ali i u privrednim organizacijama i udruženjima, te i u institucijama pravnog sistema. Na studijskom programu Pravo, kroz različite pravne i privredne predmete studentima se prezentuju različiti pravni instituti, problemi i načini njihovog rešavanja, omogućavajući im da se snađu u različitim situacijama i shvate značaj formiranja vrhunskih kadrova na ovom polju za društvo u celini. 

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja iz oblasti prava. Kroz studije slučaja, seminare, timske i pojedinačne radionice, ovladaćete najnovijim teorijskim i metodološkim principima rada koji će vam služiti u realnim poslovnim situacijama, konkretnim profesionalnim aktivnostima i rešavanju profesionalnih nedoumica. Nastavu vodi visokoobrazovano, predusretljivo, ljubazno i stručno nastavno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom i brojnim naučno-nastavnim radovima u svojim oblastima. Uvek raspoloženi da vam pruže pomoć, odgovore na pitanja i otklone poteškoće u radu, tu su da vas podstaknu na konstantan napredak. Studijski program je osmišljen u skladu sa aktuelnim potrebama razvoja sektora edukacije, ali i potrebama tržišta.
 
Studijski program osnovnih akademskih studija Pravo kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje 4 školske godine i nosi 240 ESPB. Nakon završetka studija stičete akademsko zvanje diplomirani pravnik.

Dobićete specifična znanja i veštine iz oblasti pravne teorije, razvoja prava, funkcionisanja pravnog sistema, politike upravnog, finansijskog i budžedskog prava, kao i u okviru porodičnog i naslednog prava, kriminologije i kriminalistike, radnog ekološkog i medijskog prava, međunarodnog javnog, privatnog, trgovinskog prava i međunarodnih pravnih odnosa i dr.

Studijski program treba da studente osposobi za kompleksnu pravnu praksu kao i da ih pripremi za dalje obrazovanje.

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite osnovne akademske studije na smeru Pravo.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Čačku na 032/347-102, Jagodini 063/102-3796, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.