Smer: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Osnovne studije:

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina

 

Master studije:

Prva godina