Pun naziv škole: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Skraćeni naziv škole: VŠPEP

PIB: 105706484

Matični broj: 17737147

Odgovorno lice: Prof. dr Zoran Radulović

Adresa: Mitropolita Petra 8

Mesto i opština: 11000 Beograd

Broj telefona/faksa: 011/2762 - 194

E-mail: info@vspep.edu.rs

Odbeznik PDV: DA

Broj evid. Prijave: 419969474

Šifra delatnosti: 8542

Naziv banke i broj računa: Intesa 160 - 336346 - 32

Akreditacija: 612-00-00135/24/2010-04