Studijski program osnovnih akademskih studija FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Makroekonomija

I

O

3

3

8

 

2.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

 

3.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

 

4.

Menadžment

I

O

2

2

7

 

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

3

3

8

 

6.

Monetarna ekonomija

II

O

3

3

8

 

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

 

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

 

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Menadžment ljudskih resursa

III

O

3

3

8

 

10.

Finansijska tržišta

III

O

3

3

8

 

11.

Marketing

III

O

2

2

7

 

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

 

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

 

14.

Ekonomska statistika

IV

O

2

2

7

 

15.

Finansijsko računovodstvo

IV

O

3

3

8

 

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

Menadžment infomacioni sistemi

 

 

 

 

 

 

Menadžment malih i srednjih preduzeća

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Bankarsko poslovanje

V

O

3

3

8

 

18.

Preduzetništvo

V

O

3

3

8

 

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

Poslovno planiranje

 

 

 

 

 

 

Upravljanje investicijama

 

 

 

 

 

 

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

Upravljanje fondovima

 

 

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

21.

Fiskalna ekonomija

VI

O

2

2

7

 

22.

Osnovi finansijskog menadžmenta

VI

O

3

3

8

 

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

Međunarodna ekonomija

 

 

 

 

 

 

Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

 

24.

Osiguranje

VI

I

3

3

8

 

Ukupno

40

60

 

 

ČETVRTA GODINA

 

25.

Upravljanje rizicima u osiguranju

VII

O

4

4

8

 

26.

Predmet izbornog bloka 5

I

O

2

2

7

 

 

Ekonomija kapitala i finasiranje razvoja

 

 

 

 

 

 

 

Radno pravo

 

 

 

 

 

 

27.

Akcionarstvo i hartije od vrednosti

VII

O

4

4

8

 

28.

Korporativne finansije

VII

O

3

3

7

 

29.

Mikroekonomija

VII

O

3

3

7

 

30.

Ekonomija socijalnog, penzionog i zdravstvenog osiguranja

VIII

O

4

4

8

 

31.

Završni rad

VIII

I

 

 

15

 

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

160

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

240

 

 


Idealan spoj znanja za visokoplaćenu karijeru

Kako su finansije osnovno sredstvo za rad svakog preduzeća, tako je upravljanje njima od velikog značaja za postizanje ciljeva tog preduzeća. Da bi se uspešno obavljao ovaj posao, neophodna je primena posebnih poslovnih strategija i veština za razvoj preduzeća uz adekvatno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija. Ostvarivanje profita u velikoj meri zavisi od poznavanja i prepoznavanja investiciono isplativih projekata, kao i sigurnosti i stabilnosti vođenja i praćenja novčanih tokova preduzeća. Iz tog razloga, uspešna preduzeća, ali i ona koja teže uspehu, sve više resursa ulažu upravo u finansijski sektor, dok su finansijski stručnjaci među najtraženijim i najplaćenijim zanimanjima na domaćem, ali i inostranom tržištu.

Kada finansijskim znanjima dodate edukaciju i rad u popularnim oblastima bankarstva i osiguranja sa deficitarnim zanimanjima, dobijate nepogrešivi recept sigurnog uspeha i karijere strogo usmerene ka vrhu. Želite uspešnu budućnost? Krenite ka njoj već danas.

Sa završenim osnovnim akademskim studijama smera Finansije, bankarstvo i osiguranje dobićete osnovna znanja i veštine iz oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta, poslovne informatike, marketinga, engleskog jezika, poslovnog prava, sociologije i preduzetništva, ali i specifična znanja i veštine iz okvira ključnih odrednica finansijskog, bankarskog poslovanja i osiguranja, kao i drugih ekonomskih disciplina u zavisnosti od izbornih predmeta na koje se odlučite tokom studija. Steći ćete sposobnosti za analizu i sintezu poslovnih problema, predviđanje rešenja i posledica i u skladu sa tim donošenje adekvatnih odluka, ovladavanje metodama, postupcima, procesima u istraživanju, identifikovanju i rešavanju problema u okviru finansija, bankarstva i osiguranja, razvoj kritičkog i samokritičkog razmišljanja i postupanja u poslovanju, uspešnu poslovnu komunikaciju, timski rad, primenu stečenog znanja, kao i etičko postupanje u poslovanju. Osposobićete se za temeljno poznavanje i razumevanje relevantnih stručnih disciplina i ovladati znanjima i veštinama finansijskog, bankarskog i osiguravajućeg poslovanja. Znaćete da upravljate ljudskim resursima, kao i rizicima u poslovanju i da rešavate konkretne probleme u poslovanju uz korišćenje naučnih metoda i postupaka. Razumećete interakciju između poslovnih fenomena i povezivati i primenjivati relevantna znanja iz različitih oblasti u svom poslovanju. Uz korišćenje IT tehnologija, pratićete, usvajati i primenjivati novine u struci. Uz znanja savremenog menadžmenta znaćete da upravljate malim, srednjim i velikim preduzećima i institucijama na različitim nivoima.

Stičete kompetencije koje su prepoznatljive odrednice profesije i zanimanja sa kojima ćete moći da:

  • Svoja znanja primenite u različitim sferama poslovnog i društvenog delovanja
  • Zaposlite se u finansijskoj, bankarskoj i sferi osiguranja, kao i drugim sferama privrede
  • Obavljate referentske poslove u oblasti ekonomije, finansija, bankarstva, osiguranja i sl.
  • Obavljate menadžerske poslove od najnižeg nivoa do nivoa sektora finansijskih poslovnih funkcija u poslovnom sistemu, banci, osiguravajućoj ili brokersko-dilerskoj kući, revizorskoj kompaniji ili drugoj finansijskoj organizaciji
  • Poslujete sa preduzećima i obavljate kreditne, devizne i brokerske poslove, poslove platnog prometa, osiguranja, reosiguranja i sl.
  • Stečena znanja koristite na srednjem i operativnom nivou upravljanja, kroz integraciju, koordinaciju i kontrolu rasta i razvoja vrednosti poslovnog subjekta

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite osnovne akademske studije na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Čačku na 032/347-102, Jagodini 063/102-3796, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.