Studijski program osnovnih akademskih studija POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Makroekonomija

I

O

3

3

8

 

2.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

 

3.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

 

4.

Menadžment

I

O

2

2

7

 

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

3

3

8

 

6.

Monetarna ekonomija

II

O

3

3

8

 

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

 

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

 

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Menadžment ljudskih resursa

III

O

3

3

8

 

10.

Finansijska tržišta

III

O

3

3

8

 

11.

Marketing

III

O

2

2

7

 

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

 

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

 

14.

Ekonomska statistika

IV

O

2

2

7

 

15.

Finansijsko računovodstvo

IV

O

3

3

8

 

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

Menadžment infomacioni sistemi

 

 

 

 

 

 

Menadžment malih i srednjih preduzeća

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Bankarsko poslovanje

V

O

3

3

8

 

18.

Preduzetništvo

V

O

3

3

8

 

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

Poslovno planiranje

 

 

 

 

 

 

Upravljanje investicijama

 

 

 

 

 

 

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

Upravljanje proizvodnjom i kvalitetom

 

 

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

21.

Fiskalna ekonomija

VI

O

2

2

7

 

22.

Osnovi finansijskog menadžmenta

VI

O

3

3

8

 

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

Međunarodna ekonomija

 

 

 

 

 

 

Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

 

24.

Predmet izbornog bloka 5

VI

I

3

3

8

 

 

Projektni rad iz poslovne ekonomije i preduzetništva

 

 

 

 

 

 

 

Projektni rad iz finansijskog menadžmenta

 

 

 

 

 

 

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

120

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

180

 

 


Šta vas očekuje na studijama?

Uz savršen balans teorije i prakse ovladaćete najnovijim teorijskim i metodološkim principima i dobiti nadasve primenljiva, inovativna, značajna i neophodna znanja iz oblasti poslovne ekonomije i preduzetništva. Mnoštvo studija slučajeva, seminara i drugih sličnih praktičnih metoda rada omogućiće vam da stečena znanja primenite u realnim poslovnim situacijama i konkretnim profesionalnim aktivnostima. Nudimo vam vrhunske uslove za rad: kompletno tehnički opremljene učionice, pažljivo osmišljen i uvek ažuran studijski program u skladu sa aktuelnim potrebama tržišta, kao i visokoobrazovano nastavno osoblje koje vam je uvek na raspolaganju i u službi ostvarenja vaših ciljeva.

 

Studijski program osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija i preduzetništvo kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje 3 školske godine i nosi 180 ESPB. Nakon završetka studija stičete akademsko zvanje ekonomista. Ovaj studijski program vam omogućava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost. Horizontalna pokretljivost podrazumeva mogućnost prelaska na studijski program osnovnih akademskih studija na usmerenje Finansije, bankarstvo i osiguranje (240 ESPB), kao i na druge srodne studijske programe u Srbiji i svetu. Vertikalna pokretljivost vam omogućava nadogradnju znanja i zvanja upisom na master akademske studije istog usmerenja, ali i druge studijske programe master akademskih studija u zemlji i inostranstvu.

Dobićete specifična znanja i veštine iz područja poslovne ekonomije u širem smislu, menadžmenta u više oblasti, poslovne informatike, marketinga, engleskog jezika, poslovnog prava, sociologije i preduzetništva, kao i drugih ekonomskih disciplina u zavisnosti od izbornih predmeta na koje se odlučite. Steći ćete sposobnosti za analizu i sintezu poslovnih problema, predviđanje rešenja i posledica i u skladu sa tim donošenje adekvatnih odluka, ovladavanje metodama, postupcima, procesima u istraživanju problema, razvoj kritičkog i samokritičkog razmišljanja i postupanja u poslovanju, uspešnu poslovnu komunikaciju, timski rad, primenu stečenog znanja, kao i etičko postupanje u poslovanju. Osposobićete se za temeljno poznavanje i razumevanje relevantnih stručnih disciplina, izradu biznis plana, rešavanje konkretnih problema, razumevanje interakcije između poslovnih fenomena, povezivanje relevantnih znanja iz različitih oblasti i njihovu primenu, nadogradnju i razvoj postojeći znanja. Znaćete da upravljate malim i srednji preduzećima uz konstantno praćenje i usvajanje novina u struci i korišćenje IT tehnologija.  

Stičete kompetencije koje su prepoznatljive odrednice profesije i zanimanja sa kojima ćete moći da:

 

  • Svoja znanja primenite u različitim sferama poslovnog i društvenog delovanja
  • Zaposlite se u različitim sektorima privrede u ekonomsko-finansijskoj sferi
  • Obavljate referentske poslove u oblasti ekonomije, finansija, marketinga, ljudskih resursa i sl.
  • Obavljate funkcije menadžera nižeg i srednjeg nivoa u privrednim subjektima
  • Budete osnivač privrednog subjekta; uspešno pokrenete i vodite sopstveni posao
  • Stečena znanja koristite na srednjem i operativnom nivou upravljanja, kroz integraciju, koordinaciju i kontrolu rasta i razvoja vrednosti poslovnog subjekt

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite osnovne akademske studije na smeru Poslovna ekonomija i preduzetništvo.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Čačku na 032/347-102, Jagodini 063/102-3796, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.