Kako bi vam olakšali pripremu za upis u našu školu, spremili smo vam Priručnik za polaganje prijemnog ispita.

Test se sastoji iz 30 pitanja. Pitanja su prilagođena srednjoškolskim nastavnim programima ekonomskog usmerenja. Tačan odgovor se boduje sa 2 boda (jer svako pitanje od ponuđena četiri ima dva tačna odgovora), što znači da je maksimalano moguće sakupiti 60 bodova. Negativnih poena nema. Potrebno je zaokružiti tačne odgovore, a sve ispravke, kao i pitanja kod kojih se jasno ne vidi šta je zaokruženo, se ne boduju.

Škola je dužna da nakon rezultata prijemnog ispita na javnom mestu istakne rang-listu studenata.

Prijemni ispit se održava u prostorijama Škole, u unapred zakazanim terminima.

Ukoliko želite da upišete osnovne akademske studije, neophodno je da imate završenu četvorogodišnju srednju školu. Ukoliko želite da upišete master akademske studije, neophodno je da imate završene osnovne akademske studije adekvatnog usmerenja i sa određenim brojem ESPB bodova. Tako studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo master akademskih studija možete upisati ukoliko imate najmanje 180ESPB bodova sa prethodno završenim akademskim studijama.

Master akademske studije studijskog programa Finansije, bankarstvo i osiguranjemožete upisati sa najmanje 240 ESPB bodova sa osnovnih akademskih studija. Za master akademske studije oba smera neophodno je da ste završili osnovne akademske studije iz naučnog polja društveno-humanističkih nauka (naučna oblast ekonomske nauke, menadžment i biznis).

Ukoliko ste završili osnovne akademske studije iz drugih naučnih polja, da biste upisali master akademske studije neophodno je da dobijete znanja i položite ispite iz predmeta: Preduzetništvo, Finansijski menadžment i Poslovna ekonomija.

Pročitajte priručnik za polaganje prijemnog ispita online