Studije na daljinu - Osnovne akademske studije - Poslovna ekonomija i preduzetništvo


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Makroekonomija

I

O

3

3

8

 

2.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

 

3.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

 

4.

Menadžment

I

O

2

2

7

 

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

3

3

8

 

6.

Monetarna ekonomija

II

O

3

3

8

 

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

 

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

 

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Menadžment ljudskih resursa

III

O

3

3

8

 

10.

Finansijska tržišta

III

O

3

3

8

 

11.

Marketing

III

O

2

2

7

 

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

 

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

 

14.

Ekonomska statistika

IV

O

2

2

7

 

15.

Finansijsko računovodstvo

IV

O

3

3

8

 

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

1. Menadžment infomacioni sistemi

 

 

 

 

 

 

2. Menadžment malih i srednjih preduzeća

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Bankarsko poslovanje

V

O

3

3

8

 

18.

Preduzetništvo

V

O

3

3

8

 

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

1. Poslovno planiranje

 

 

 

 

 

 

2. Upravljanje investicijama

 

 

 

 

 

 

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

1. Upravljanje proizvodnjom i kvalitetom

 

 

 

 

 

 

2. Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

21.

Fiskalna ekonomija

VI

O

2

2

7

 

22.

Osnovi finansijskog menadžmenta

VI

O

3

3

8

 

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

1. Međunarodna ekonomija

 

 

 

 

 

 

2. Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

 

24.

Predmet izbornog bloka 5

VI

I

3

3

8

 

 

1. Projektni rad iz poslovne ekonomije i preduzetništva

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektni rad iz finansijskog menadžmenta

 

 

 

 

 

 

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

120

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

180

 

 


DLS na srpskom i engleskom pruža potpuno isti kvalitet kao i tradicionalno studiranje

 

Studijski programi koji se sprovode putem DLS-a imaju isti nastavni plan kao studijski programi koji se realizuju na tradicionalan način. DLS studenti dobijaju isti nivo znanja uz veću efikasnost studiranja, pri čemu stiču iste kompetencije kao i studenti koji studiraju na tradicionalan način DLS se realizuje uz pomoć informacionih i komunikacionih novih tehnologija i savremene platforme za učenje.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je razvila sopstveni sistem učenja na daljinu, po ugledu na međunarodno priznate obrazovne ustanove, a poseduje akreditaciju za osnovne akademske studije na srpskom i master akademske studije na srpskom i engleskom jeziku.

Studije na daljinu predstavljaju novi trend u obrazovanju zbog brojnih prednosti koje ovakav vid studiranja nudi. Takva vrsta studija vam omogućava studiranje od kuće, po principu praćenja snimljenih predavanja i samotestiranja.

Prednosti studija na daljinu:


- Inovativni pristup učenju  
- Online konsultacije sa profesorima, lekcije i prezentacije  
- Adaptivni testovi za samoproveru znanja 
- Sopstvena dinamika učenja 
- Neograničen pristup multimedijalnim nastavnim materijalima 
- Trenutna dostupnost rezultata 
- Niži troškovi studiranja 
- Vreme i mesto studiranja po sopstvenom izboru 
- Celoživotno učenje i usavršavanje 
- Mogućnost kombinovanja sa tradicionalnim studiranjem 
- Mogućnost studiranja iz inostranstva 

Za DLS odlučuju se ambiciozni i vredni ljudi koji usled nedostatka vremena, nisu u mogućnosti da svakodnevno fizički prisustvuju nastavi. Svi studenti mogu odabrati mesto studiranja bez potrebe da se sele, bez troškova stanarine kao i bez dodatnih troškova. Možete izabrati školu van granica zemlje u kojoj živite i mogućnost konsultacije sa profesorima i predavačima, kao i komunikaciju sa studentskom službom.

DLS pruža isti kvalitet studiranja kao i studiranje na tradicionalan način. Studijski programi koji se sprovode putem DLS-a imaju isti nastavni plan kao studijski programi koji se realizuju na tradicionalan način. DLS studenti dobijaju isti nivo znanja uz veću efikasnost studiranja, pri čemu stiču iste kompetencije kao i studenti koji studiraju na tradicionalan način DLS se realizuje uz pomoć informacionih i komunikacionih novih tehnologija i savremene platforme za učenje.

Broj mesta za studiranje na ekonomskom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Studiranje na daljinu je tekovina modernog vremena. Nikada ranije studenti nisu imali priliku da steknu znanja i veštine neophodne za izgradnju karijere iz udobnosti svog doma. U pitanju je novi obrazovni koncept potpuno prilagođen korisniku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Čačku na 032/347-102, Jagodini 063/102-3796, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.