Učešće PEP-a na realizaciji projektnih aktivnosti

Activities Naslovna najnovije

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je otpočela svoju prvu projektnu aktivnost na međunarodnom projektu pod nazivom "Eco-efficiency and sustainability of small-scale farming: exploring slacks for undesirable outputs and public goods", koje finansira NAWA - Nacionalna agencija za nauku i istraživanje u Poljskoj. Pored naše institucije iz Srbije, na projektu učestvuju još 3 naučne institucije i to iz Poljske, Rumunije i Moldavije.

U okviru prve projektne aktivnosti, sprovedene su dve fokus grupe, koje su uspešno realizovane u prostorijama Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Prva fokus grupa je realizovana sa predstavnicima poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, a druga sa ekspertima iz ove oblasti - kolegom Stankom Milićem sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, koleginicom Milenom Žuža Praštalo sa Fakulteta za biofarming iz Bačke Topole i sa koleginicom Marijanom Jovanović Todorović sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda.

Ista analiza biće sprovedena u svim navedenim zemljama, a nakon toga će se vršiti i direktno istraživanje na primeru od 150 poljoprivrednih gazdinstava u svakoj zemlji koja učestvuje na projektu.