Nacionalna služba za zapošljavanje nudi programe za preduzetništvo i put do posla

Naslovna najnovije

Savetovanje i informisanje u vezi sa samozapošljavanjem, uključivanje u obuku iz oblasti preduzetništva, program mentoringa, kao i pružanje finansijske podrške koja podrazumeva pristup bespovratnim sredstvima Nacionalne službe kroz program dodele subvencije, programi su koje u cilju razvoja preduzetništva i podsticanja samozapošljavanja nezaposlenih svake godine sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Svi oni koji su trenutno bez posla, a razmišljaju o sopstvenom biznisu, kao o načinu da reše problem svog zaposlenja, u filijalama NSZ mogu da se informišu o pravnoj regulativi, potencijalnim izvorima finansiranja, porezima i doprinosima za preduzetnike, načinu izrade biznis plana kao i o mogućnostima ostvarivanja prava na subvenciju za samozapošljavanje.

- Tokom cele godine organizujemo i izvodimo dvodnevne obuke iz oblasti preduzetništva pod nazivom "Put do uspešnog preduzetnika" - kažu na tržištu rada.

- Obuka ima za cilj da polaznicima omogući da provere opravdanost svoje poslovne ideje, sagledaju prednosti i rizike ulaska u privatni posao, da se informišu o postupku registracije delatnosti i aktuelnim zakonskim propisima, kao i da nauče da popune biznis plan. Obuka obuhvata pet oblasti i to osnove preduzetništva, pravni aspekt biznisa, poreze i doprinose za preduzetnike, biznis plan radionicu i informacije o ugovornim obavezama prema NSZ.

Ova služba na godišnjem nivou raspisuje javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje, kao finansijsku podršku osobama koji su na njihovoj evidenciji i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Pored javnog poziva, raspisuju se i javni pozivi za samozapošljavanje u saradnji sa lokalnim samoupravama.

- Uvek podržavamo kvalitetne poslovne ideje, pa se podneti zahtevi sa biznis planovima, rangiraju na bodovnoj rang-listi - objašnjavaju u NSZ. - Posle toga odobravaju se finansijska sredstava i na kraju potpisuje ugovor sa podnosiocem odobrenog zahteva. On pored prava podrazumeva i obaveze korisnika subvencije koje se definišu javnim pozivom i preciziraju ugovorom.

Postoji još jedan vid podrške, a on se odnosi na preduzetnike, korisnike subvencije za samozapošljavanje u prvim godinama poslovanja kroz pružanje usluga mentoringa. Cilj mentoringa je unapređenje njihovog poslovanja radi opstanka na tržištu kroz stručne savete, konsultantski rad i informacije obučenih mentora.

Izvor: Novosti