5 stvari koje treba znati o stanju globalne ekonomije

Naslovna najnovije

Da li smo ove godine nadvladali globalnu ekonomsku krizu izazvanu pandemijom? Da li su naši poslovi u opasnosti? Ko je najviše izgubio u krizi i šta se može učiniti da se oporavi?

Dok se Odeljenje za socijalna i ekonomska pitanja UN-a (DESA) priprema za lansiranje izveštaja o svetskoj ekonomskoj situaciji i izgledima (VESP) za 2021. godinu, evo pet stvari koje treba da znate o stanju globalne ekonomije.

  • SAD i Kina se vraćaju na staro, ali spor oporavak za zemlje u razvoju

Iako se očekuje da će ekonomska proizvodnja u Sjedinjenim Državama i Kini snažno napredovati i podići globalni rast, od mnogih ekonomija u razvoju se ne očekuje da se uskoro vrate na nivo pre-pandemijske proizvodnje. Pandemija još uvek nije gotova za većinu zemalja u razvoju u kojima vakcinacija polako napreduje, a fiskalni pritisci su se pojačali.

  • Situacija najugroženijih postala je još nesigurnija

Zatvaranja i mere socijalnog distanciranja rezultirale su velikim gubicima posla u kontaktnim i radno intenzivnim uslužnim sektorima, koji pretežno zapošljavaju žene. Pandemija je takođe otkrila ranjivost neformalnog zaposlenja, koje je glavni izvor radnih mesta u mnogim zemljama i koje nudi manje sigurnosti posla, socijalnu zaštitu i pristup zdravstvenoj zaštiti.

  • Oporavak globalne trgovine je snažan, posebno u Aziji

Trgovina robom već je premašila nivo pre-pandemije, podstaknuta snažnom potražnjom za električnom i elektronskom opremom, ličnom zaštitnom opremom (PPE) i drugom robom. Trgovina uslugama i dalje je ograničena zbog međunarodnih putovanja. Dok je izvoz iz azijskih ekonomija skočio, izvoz iz Afrike, zapadne Azije i Zajednice nezavisnih država je stao.

  • Kriza izazvana COVID-19 nanela je više štete ženama i devojkama

Ova kriza je nesrazmerno uticala na žene, koje su pretrpele značajne gubitke posla i dohotka, što je doprinelo pogoršanju razlika u siromaštvu među polovima. Opterećene povećanim obavezama kućne nege, mnoge devojke i žene odustale su od škole i radne snage. Povratak u školu i posao može potrajati duže ili se možda neće dogoditi kod mnogih od njih, što će dodatno povećati rodne razlike u obrazovanju, prihodu i bogatstvu.

  • Zemlje treba da učine više kako bi se pozabavile neujednačenim uticajem krize COVID-19

Postoji hitna potreba za državama da formulišu bolje ciljane i rodno osetljive politike kako bi podstakle otporniji i inkluzivniji oporavak od krize. Iako su na prvim linijama pandemije, žene su nedovoljno zastupljene u donošenju odluka i odgovorima na ekonomsku politiku u vezi sa pandemijom. Ozbiljan i nesrazmeran uticaj pandemije na žene i devojke zahteva usmeravanje politike i mere podrške za žene i devojke, ne samo da bi se ubrzao oporavak, već i da bi se osiguralo da oporavak bude inkluzivan i trajan.

Izvor: news.un.org