Katarina Dr Njegić

Dr  Katarina Njegić

DOCENT
Menadžment, marketing i preduzetništvo

Katarina Njegić (Radosavljević), rođena je u Beogradu 2. novembra 1986. godine, gde je završila osnovnu školu i III beogradsku gimnaziju, društveno - jezički smer. U martu 2010. diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na odseku za menadžment sa opštim uspehom 8,66 u toku studija i time dobila zvanje diplomirani inženjer organizacionih nauka (izjednačeno za zvanjem master organizacionih nauka). Na Univerzitetu „Džon Nezbit“ (Megatrend univerzitet) 2017. godine je završila doktorske studije sa prosečnom ocenom 9,89 u toku studiranja i odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj marketinški orijentisane strategije na izvozne performanse preduzeća“ čime je stekla zvanje doktor ekonomskih nauka. Na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda je u radnom odnosu od 2010. godine.

Biografija/bibliografija

  1. Đokić I., Njegić K. (2020). Digital Communication Strategy. XXV Internacionalni naučni skup: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, 19. maj, Subotica, Srbija.
  2. Njegić K., Đokić I., Milanović V. (2020). Testing MKTOR Scale Properties in Serbian Exporters' Context. Management: Journal of Sustainable Business & Management Solutions in Emerging Economies, 25(1), 37-46.
  3. Karavelić Z., Njegić K. (2019). Poslovna ekonomija. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.
  4. Milanović V., Njegić K., Vrcelj N. (2019). Nano-tehnološke aktivnosti: diferentnost pozicije između manje i najmanje aktivnih zemalja. EMAN 2019–Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times, March 28, 515-529.
  5. Njegić K., Ravić N. (2019). An investigation of the impact of competitive strategy on export performance: A literature review in the period 1998-2018. Škola biznisa, No.1, 107-129.
  6. Milanović V., Njegić (Radosavljević) K. (2019). Uticaj verbalne komunikacije na zadovoljenje društvenih potreba zaposlenih i uloga organizacione identifikacije. Marketing, 50(2), 111-123.
  7. Milanović V., Njegić (Radosavljević) K. (2019). The impact of internal communication and employees’ identification with the organization on motivation. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, No.170, 213-227.
  8. Đokić I., Njegić K. (2019). Savremene marketing komunikacije. XXIV Internacionalni naučni simpozijum: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, 17. maj, Subotica, Srbija.
  9. Milanović V., Njegić K., Vrcelj N. (2018). The Analysis of the Competitive Position of the Most and More Active Countries in Nanotechnology in the Period 2008-2017. The Fourth International Scientific-Business Conference LIMEN 2018, December 13, Belgrade, Serbia, 481-493.
  10. Njegić, K., Đokic, I. (2018). Preduslovi za usvajanje strategije adaptacije cene i njen uticaj na izvozne performanse preduzeća u Srbiji. Škola biznisa, no.1, 1-20.