INTERNATIONAL REVIEW

ISSN 2217-9739

Izdavači će poslati časopis za dobijanje indeksacije u

Citation Index objavljenom od strane Thomson Reuters – Filadelfija

 

Drage kolege,

Zainteresovani smo za objavljivanje radova iz Vaše oblasti istraživanja ukoliko isti ranije nisu objavljivani u drugim časopisima. Elektronsku verziju rada možete nam poslati na e-mail adresu našeg časopisa. Rok za prijem kompletnih radova za sledeći broj je 15. mart 2021.

Detalji

Svi radovi, koji dolaze u obzir za objavljivanje u  časopisu biće anonimno recenzirani od strane najmanje dva spoljnja recezenta. Proces recenzije traje dve nedelje. Kopija rada sa primedbama biće poslata autorima na dalje ispravke. Radove bi trebalo ispraviti i ponovo poslati uredniku u roku od tri dana. Nakon prihvatanja finalne verzija rada, autori ne bi trebalo da prave bilo kakve izmene u tekstu.

Srdačan pozdrav,

Redakcija časopisa International Review