Vodič za studentsku mobilnost

Naslovna stalne vesti

Erazmus je program Evropske unije koji je nastao 1987. godine kao ideja razmene studenata između evropskih univerziteta. ERASMUS takođe predstavlja skraćenicu European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, odnosno Program aktivnosti Evrope namenjen mobilnosti univerzitetskih studenata. Zemlje koje učestvuju u programu se dele na programske i partnerske. Od 2019. godine Srbija ima status programske zemlje, zajedno sa zemljama Evropske unije, Lihtenštajnom, Islandom, Noverškom, Turskom i Severnom Makedonijom.

Više od 90 posto studenata unapredilo je svoje meke veštine (soft skills), kao što su znanje o drugim zemljama, mogućnost interakcije i rada sa ljudima iz različitih kulturnih sredina, prilagodljivost, vladanje stranim jezikom i komunikacione veštine.

80 posto alumnista Erazmus programa nađe posao u roku od 3 meseca.

Prema podacima iz 2014. studenti tokom razmene, u većini slučajeva, unaprede znanje jezika na kojem slušaju predavanja.

ŠTA JE ERAZMUS PLUS?

Ovo je verovatno prva razmena studenata za koju si čuo/la. Erazmus Plus je program Evropske unije namenjen podržanju obrazovanja, obuke, omladine i sporta u Evropi, a koji je otpočeo u januaru 2014. godine. Na ovu razmenu, koja traje jedan ili dva semestra, može da se prijavi svaka osoba koja ima status studenta, a da nije brucoš. Student na razmeni dobija stipendiju na mesečnom nivou, čiji iznos zavisi od države za koju aplicira, a koja pokriva troškove boravka i transporta. Sam proces prijave nije komplikovan, ali ima nekoliko koraka.

Posetom veb-sajta svoje visokoškolske ustanove ili odlaskom u kancelariju za međunarodnu saradnju na svom fakultetu možeš da saznaš sa kojim sve institucijama tvoj univerzitet/visoka škola ima potpisan Erazmus Plus ugovor, kao i koji konkursi su trenutno otvoreni. Imaj u vidu da se konkursi raspisuju minimum jedan semestar unapred. Ukoliko u datom trenutku ne postoji konkurs koji ti odgovara, to ne znači da se neki novi neće uskoro otvoriti. Zato redovno prati informacije i budi u toku!

Dok tražiš univerzitete koji su ti najzanimljiviji, obrati posebnu pažnju na to da se predmeti koje treba da slušaš tokom studija poklapaju sa predmetima koje nudi primajuća institucija. Najčešće nećeš naći predmete koji nose identičan naziv, ali čitanjem opisa i poređenjem ESPB bodova svakog od njih možeš pronaći one koji su najsličniji. Potrebno je da se minimum 60% gradiva poklapa sa predmetima koje nameravaš da ekvivalentiraš u Srbiji, ali je oko takvih detalja najbolje da se posavetuješ sa predmetnim profesorima i akademskim koordinatorom na svom fakultetu. Imaj u vidu da što više predmeta položiš u inostranstvu, to te manje posla čeka po povratku sa razmene.

Preuzmite VODIČ