Uspešno održana Međunarodna naučna konferencija EEE2023

Naslovna najnovije

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo od 26. do 28. oktobra organizuje u Beogradu 12. Međunarodnu konferenciju "Zapošljavanje, obrazovanje, preduzetništvo" (EEE 2023).

Ova konferencija traje više od deceniju i služi kao korisna platforma za razmenu međunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene ka smanjenju visokih stopa nezaposlenosti i podsticanju zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalne ekonomije tako i u globalnim okvirima. 

U hotelu "Holidej In" okupio se veliki broj međunarodnih stručnjaka iz čak 24 zemlje. Oni će kroz naučne i stručne radove razmeniti iskustva, a ove godine ima preko 60 radova sa više od 130 domaćih i stranih autora.

Cilj ove konferencije jeste da ovu vrlo važnu oblast društvenog života stave u fokus, te u tome istrajavaju iz godine u godinu.

- Vreme od prve konferencije do danas se višestruko promenilo, kako na domaćem, tako i u okruženju oko nas, ne samo u Evropi nego i u svetu. Različiti izazovi predstavljaju motiv za njihovo rešavanje, posebno u domenu edukacije, zapošljavanja i preduzetništva. Najsavremenije tehnike i tehnologije uključuju se sve sfere života, pa njihovo praćenje i potencijalna priprema predstavljaju uslov opstanka - uputila je pozdravne reči prisutnima Mina Zirojević, pomoćnica ministra prosvete za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Ona je istakla da im je važna i ključna saradnja sa Zavodom za zapošljavenje iz razloga što oni mogu da kažu "gde neko fali" i gde nas ima više.

- S druge strane, moramo da se oslonimo na sposobne ljude koji vode praktičan deo, odnosno, ljude koji školuju našu decu i koji treba da pronađu najbolji način kako da obrazuju nove generacije. I naravno, na sve one koji su Zavodu za zapošljavanje - da im nađemo najbolji način kako da se oni istaknu u savremenom svetu. Veliki značaj u dalje razvoju obrazovanja imaće inovativnost, praktična nastava, fleksibilnost, međunarodna saranja i kontinuirano usavršavanje - istakla je Zirojevićeva.

Prisutnima se obratio i Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju u Privrednoj komori Srbije.

Konferencija se organizuje u saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" iz Kruševca, Univerzitetom "Edutus" iz Mađarske, Univerzitetom primenjenih nauka "Stanislaw Staszic" iz Poljeske, Fakultetom za filozofiju  Univerziteta u Sofiji "St. Kliment Ohridski" iz Bugarske, internacionalnim koledžom za interdisciplinarne studije iz SAD, Fakultetom za preduzetništvo Univerziteta u Teheranu iz Irana, Institutom za ekonomska istraživanja pri Bugarskoj akademiji nauka i Beogradskom bankarskom akademijom.