Ugovor VŠ PEP sa austrijskom WVP Group

Naslovna najnovije

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) i WVP FUND MANAGEMENT sklopili su sporazum o saradnja u oblasti obrazovanja, međusobne naučno-istraživačke, stručne i poslovno-tehničke saradnje. Sporazum koji pruža dodatne mogućnosti za sticanje primenjenih znanja i praksu studenata PEP-a je zaključen 8. juna u prostorijama Škole.

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD je deo grupacije za finansijsko savetovanje WVP Group sa sedištem u Gracu, Austrija. WVP Group je pionir u oblasti naprednih finansijskih usluga. Osnovana 1985. godine u Gracu, svoju inovativnost promoviše i van granica Austrije, negujući prepoznatljiv brend uz dokazano poverenje. WVP Group je lider u zastupanju i prodaji osiguranja i inovativnih finansijskih proizvoda u 13 zemalja centralne i jugoistočne Evrope.

null

WVP otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom upravljaju iskusni stručnjaci iz oblasti tržišta kapitala, portfolio menadžeri, koji transparentno unapred utvrđenim analitičkim procesima donose odluku o plasiranju novca u akcije najvećih svetskih kompanija, obezbeđujući maksimalni prinos klijentima.

Ugovoren je program gostujućih predavanja ovlašćenih distributera investicionim jedinicama, portfolio menadžera, kao i top menažmenta WVP FUND MANAGMENT A.D. na VŠ PEP, kao i unapređenje i razmena znanja i praktičnih iskustava između studenata i nastavnika Visoke škole i WVP FUND MANAGEMENT A.D. kroz organizovane posete kompaniji i realizaciju stručne prakse studenata u WVP FUND MANAGMENT.