Radionice za srednjoškolce na temu ekološkog preduzetništva

Naslovna najnovije

Udruženje "Savez građana Srbije" iz Beograda je u partnerstvu sa Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i udruženjem "Ženska poslovna asocijacija" iz Lapova održalo edukativne radionice na temu ekološkog preduzetništva.

Nastavnici i učenici Škole za negu lepote su 22. oktobra prisustvovali edukativnim radionicama u okviru projekta "Ekološka misao" koji je finansiran od strane Grada Beograda.

null
Cilj projekta je buđenje svesti i odgovorno ponašanje građana u pogledu zaštite i očuvanja životne sredine.