Proširenje obima saradnje sa Univerzitetom Edutus iz Mađarske

Zanimljivosti Naslovna najnovije

Delegacija Visoke Škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo boravila je početkom jula na Univerzitetu Edutus, u Mađarskoj, sa kojim već četiri godine postoji snažna i obostrano korisna saradnja. Cilj obe visokoškolske institucije je da povećaju obim međunarodne saradnje, a sastanak je bio više nego uspešan i rezultirao je novim sporazumima PEP-a i Edutusa. PEP su predstavljali pomoćnik direktora za nastavu dr Maja Cogoljević i pomoćnik direktora za marketing dr Vladan Cogoljević.

Saradnja PEP-a i Edutusa nastala je u okviru projekta Erazmus. Ovaj međunarodni projekat je jedan od najvećih programa EU  koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Opšti cilj Programa je da, kroz celoživotno učenje, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj ljudi u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Dogovoreno je proširenje saradnje u oblasti srpsko-mađarskog dualnog obrazovanja; zatim međunarodna saradnja zasnovana na zajedničkim projektima; razmena najboljih praksi i profesionalni razvoj za obe strane. Dogovoren je novi skori sastanak kako bi se što pre krenulo u konkretizaciju dogovorenog proširenja saradnje.

Mađarski partneri zainteresovani su da se više upoznaju sa metodima rada u Srbiji, da upoznaju strukturu srpskog sistema visokog obrazovanja i steknu uvid u praktične, administrativne procese, uključujući međunarodnu saradnju i praktični okvir svake ekonomske discipline.