Profesori PEP na Internatcionalnoj nedelji na Edutus Univerzitetu u Mađarskoj

Naslovna najnovije

U period između 3. i 8. aprila 2022., u okviru Erasmus + programa mobilnosti odražana je Internacionalna nedelja (International week - IW) na Edutus Univerzitetu u Mađarskoj. Edutus Univerzitet ima tradiciju organizovanja Internacionalne nedelje dugu 27 godina. Predstavnici Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo koji su učestvovali u programu Internacionalne nedelje su profesori Maja Cogoljević i Gordana Gavrić.

null

Pored predstavnika VŠ PEP,  predavanja su držali i profesori iz Belgije, Francuske, Slovačke, Grčke, Portugalije… Studenti iz pomenutih evropskih zemalja imali su priliku da slušaju predavanja iz sledećih oblasti: Intercultural Management, Business Graphics and WebDesign Fundamentals, The business environment in South-eastern Europe and Forms of financing, The sense and Use of Entrepreneurial Creativity in Business of the Future, Quality Management in Service Companies.

Pored novih znanja koja su stekli, student su posetili i znamenitosti Budimpešte i imali vreme da da se međusobno bolje upoznaju I druže.

null

Profesori naše škole stekli su vredna poznanstva i dogovorili buduće saradnje u okviru Erasmus+ programa sa ostalim prisutnim predstvanicima visokoškolskih institucija iz zemalja učesnika. Takođe, održan je sasatanak sa Martom Pongracz, Erasmus koordinatorom Edutus o budućim mobilnostima u okviru Erasmus+ projekata mobilnosti. Prisustvom predstavnika PEP na ovakvom događaju potvrđena je naša posvećenost procesu internacionalizacije i daljeg unapređenja visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima i vrednostima.