Predstavnik PEP-a u poseti Ekonomskom fakultetu, Agroekonomskog univerziteta u Plovdiv-u

Naslovna najnovije

U periodu od 6-10. juna 2022. godine, uspešno je realizovana akademska poseta na Ekonomskom fakultetu, Agroekonomskog univerziteta u Plovdiv-u, u Bugarskoj od strane prof. Aleksandre Tošović-Stevanović, predstavnika Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.

Poseta je organizovana u cilju održavanja gostujućeg predavanja pod nazivom „Competitiveness of Agricultural Enterprises“ i sastanaka sa kolegama u cilju unapređenja naučne saradnje i partnerstva na projektu Erazmus+ programa iz oblasti mladih (Mala partnerstva u oblasti mladih). Tom prilikom prof. Aleksandra Tošović-Stevanović je zajedno sa dekanom Ekonomskog fakulteta (prof. Dimo Atanasov) i prorektorom Agroekonomskog univerziteta (prof. Boryana Ivanova), učestvovala u fokus grupi organizovanoj za potrebe projekta finansiranog od strane Evropske unije, pod nazivom „U-GREEN Guidelines for Education and Training Institutions“.