Predstavnici Ekonomskog fakulteta Užgorod u poseti PEP-u

Naslovna najnovije

U okviru programa akademske saradnje Erasmus+, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo bila je domaćin predstavnicima Ekonomskog fakulteta iz Užgoroda, Ukrajina.

Ukrajinsku delegaciju činili su dekan Vitalij Seržanov, zamenik dekana za međunarodne odnose Vladimir Andrišin i profesor Katedre za ekonomsku teoriju Irina Štuler.

null

Pored niza važnih sastanaka na kojima su dogovoreni dalji pravci saradnje dve institucije, gosti iz Ukrajine učestvovali su u radu 10. Međunarodne konferencije "Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo".

Erasmus+ je međunarodni program Evropske komisije koji za cilj ima obrazovanje, obuku i mobilnosti mladih, kao i sklapanje saradnje sa institucijama i organizacijama iz oblasti obrazovanja, mladih i sporta.