Potpisan ugovor sa partnerima iz Kine

Direktorka Visoke škole PEP Gordana Đorđević je ispred Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo potpisala ugovor o strateškoj saradnji sa partnerima iz Kine.

HETU (Higher Education Technology Universal) nudi usluge za internacionalizaciju visokog obrazovanja i upravlja nekoliko platformi za studiranje u inostranstvu. Ovo partnerstvo otvara mogućnost za slanje naših studenata u Kinu, kao i dolazak kineskih studenata u Srbiju.

Agencija HETU pruža informacije o globalnom obrazovanju i upoređuje mogućnosti za poboljšanje osiguranja kvaliteta. Od 2011. globalno promoviše visokokvalitetne programe radeći sa renomiranim univerzitetima širom sveta. Hetu Study Abroad Platforma je posvećena promociji i pružanju konsultacija o globalnim programima razmene obrazovanja. Hetu, jedna od najvećih letnjih programskih platformi na svetu, je organizacija treće strane za promociju programa i upis studenata.