Poseta prof. Tulaj Olmez sa Univerziteta Kultur iz Istanbula

Naslovna najnovije

U periodu od 8. do 12. maja, Visoka škola za poslovne ekonomiju i preduzetništvo, u okviru Erazmus+ projekata mobilnosti, posetila je profesorka Tulaj Olmez sa Univerziteta Kultur u Istanbulu, Turska. Profesor Tulaj Olmez imala je sastanke sa predstavnicima Kancelarije za međunarodnu saradnju naše institucije, gde je predstavila fakultet sa kojeg dolazi, kao i mogućnosti mobilnosti toj instituciji. Održala je i predavanje o globalnoj ekonomiji, sa posebnim akcentom na ekonomiju u Turskoj.