PEP na internacionalnoj nedelji akademske saradnje u Rumuniji

Naslovna najnovije

U cilju unapređenja međunarodne saradnje i odnosa sa kolegama iz inostranstva, prof. Aleksandra Tošović-Stevanović, prof. Gordana Gavrić i prof. Zorana Nikitović sa Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, u periodu od 23-27. maja 2022. su prisustvovale internacionalnoj nedelji akademske saradnje u Rumuniji, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Lucijan Blaga iz Sibiua (Faculty of Economic Sciences, University Lucian Blaga of Sibiu).

null

Svojim aktivnim učešćem u svim organizovanim aktivnostima tokom internacinalne nedelje, stekle su veliko iskustvo i učvrstile saradnju sa dugogodišnjim partnerom iz Rumunije. Tokom internacionalne nedelje održana su četiri predavanja:  "Innovation as a determinant of economic growth and competitiveness of countries" (prof. Aleksandra Tošović-Stevanović), “Management process in the entrepreneurial organization” (prof. Zorana Nikitović), “Change management as a modern success formula for organizations” i “Change management as a modern success formula for individuals” (prof. Gordana Gavrić).

null

Takođe, prisustvovale su radionici “Design thinking” o novim načinima posmatranja situacije, stvari i ispitivanja tržišta pre nego što se plasira inovirani ili nov proizvod.

null

Tokom posete, ugovoreno je potpisivanje novog inter-institucionalnog Ugovora, kao i novog Memoranduma o saradnji sa ciljem zajedničkog organizovanja međunarodne konferenciju, a svoju instituciju i njene uspešne rezultate rada predstavile su pred svim učesnicima ekonomskih fakulteta iz različitih zemalja koje su prisustvovale na internacionalnoj nedelji (Belgija, Mađarska, Grčka, Engleska, Turska, Poljska i dr.).