International Review kategorizovan kao Nacionalni časopis međunarodnog značaja

Naslovna najnovije

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je časopis International Review (ISSN 2217-9739) koga izdaje Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda kategorizovan kao Nacionalni časopis međunarodnog značaja (M24) za 2022. godinu-kategorizacija domaćih časopisa za ekonomiju i organizacione nauke.

Časopis Trendovi u poslovanju (ISSN 2334-816X) koga takođe izdaje Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda kategorizovan je kao Istaknuti nacionalni časopis (M52) za 2022.godinu- -kategorizacija domaćih časopisa za ekonomiju i organizacione nauke.

Zahvaljujemo vam se na podršci i pozivamo vas da i dalje šaljete svoje radove.

Uredništvo časopisa International Review
Uredništvo časopisa Trendovi u poslovanju