Institut za ekonomiku poljoprivrede i Visoka škola PEP će zajedno izdavati časopis International Review Belgrade

Naslovna najnovije

U prostorijama Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo potpisan je ugovor o koizdavaštvu sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede. Direktorka Visoke škole Prof. dr Gordana Đorđević, rekla je na sastanku da je naša škola posvećena podizanju kvaliteta naučnog rada i da je ova saradnja šansa da obe institucije unaprede svoj portfolio. Direktor Instituta, prof. dr Jonel Subić, istakao je da ova saradnja može doneti još bolji kvalitet naučnog i istraživačkog rada, kao i kvalitetnije radove našeg časopisa. Osnivač Visoke škole PEP, prof dr. Dušan Cogoljević, je pokrenuo pitanje proširenja obima saradnje na naučne i istraživačke projekte koji su od značaja za obe institucije.

Institut za ekonomiku poljoprivrede osnovan je, odlukom Vlade, 1949. godine. Tokom svog postojanja, kao jedna od najstarijih i najuglednijih naučnoistraživačkih organizacija u sektoru poljoprivrede u zemlji, kontinuirano je pratio ekonomske probleme agrara, analizirajući ih i dajući predloge za uspešan razvoj ovog važnog sektora nacionalne ekonomije. Više od 650 projekata realizovano je u Institutu tokom 70 godina naučno-istraživačkog rada u većem broju oblasti istraživanja na makro i mikro ekonomskom nivou.

Glavna urednica časopisa, prof. dr Mirjana Radović Marković je pojasnila koncept budućeg funkcionisanja časopisa, kao i buduće planove za unapređenje. Na održanom sastanku učesnici su izneli mogućnost saradnje u naučnom delu, kao i mogućnost akreditacije kratkih studijskih programa iz domena zelene ekonomije i agroekonomije. Takođe, istaknuta je važnost zajedničkog konkurisanja na projektima koji mogu unaprediti referentnost obe institucije na polju regionalne i međunarodne saradnje.

Sastanku su takođe prisustvovali i direktor za nauku, prof. dr Miljana Barjaktarović, pomoćnik gl. urednika prof. dr Slađana Vujičić, kao i naučni saradnik dr Miroslav Nedeljković sa Instituta.

Časopis International Review Belgrade je od ove godine ima kategoriju M23 i indeksiran je u više referentnih međunarodnih baza. Više informacija možete pronaći na web-sajtu www.international-review.com