IN MEMORIAM - Prof. dr Žarko Pavić

Naslovna najnovije

Naš uvaženi kolega dr Žarko Pavić, preminuo je u subotu, 25. septembra 2021. godine u Beogradu. 

Ostaće upamćem na VŠ PEP kao vrsni predavač i jedan od omiljenih profesora.

Profesor dr Žarko Pavić je rođen 28. aprila 1959. godine u Banjaluci, gdе se školovao i završio Medicinski fakultet. Magistrirao je i doktorirao iz oblasti endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske studije je završio na Univerzitetu Georg August u Getingenu u Nemačkoj. Subspecijalizaciju iz endokrinologije završio je 1992. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a iz kliničke biohemije na Institutu u Getingenu. Od 1983. do 1994. bio je angažovan na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, kao asistent, a zatim kao docent i rukovodilac Katedre za patofiziologiju, a predavao je i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od 1998. do 2002. godine obavljao je funkciju pomoćnika ministra zdravlja Republike Srpske, a bio je i član Srpskog lekarskog društva, Izvršnog Odbora Svetske zdravstvene organizacije i Internacionalne asocijacije rektora Jugoistočne Evrope.