Erazmus+ omogućava studentima stipendiranje mobilnosti – studentsku razmenu i stručnu praksu

Naslovna najnovije

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo partner je programa Erazmus+ koji omogućava studentima odlazak na stipendirane mobilnosti – studentske razmene i stručne prakse koje se mogu realizovati u bilo kojoj zemlji koja učestvuje u programu. Zemlje učesnice se dele na programske i partnerske. Republika Srbija je 2019. postala programska zemlja.

Studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija, imaju mogućnost odlaska na studentske razmene u inostranstvu. Osim razmena, studentima je na raspolaganju i stipendirani boravak u svrhu obavljanja stručne prakse. Za razliku od studentskih razmena, stručne prakse su dostupne i studentima prve godine osnovnih studija. Studentske razmene i stručne prakse se moraju realizovati u toku trajanja studija. Međutim, ukoliko se stručna praksa realizuje u nekoj od programskih država, studenti mogu otići na praksu i nakon diplomiranja, pod uslovom da su se prijavili dok su imali status studenta i uz napomenu da se praksa mora završiti u periodu od jedne godine od datuma diplomiranja.

Studentske razmene traju od 3 do 12 meseci, a stručne prakse od 2 meseca do godinu dana. Razmene su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvare odgovarajuće ESPB koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Stručne prakse služe za sticanje i razvijanje praktičnih znanja i veština kroz rad u inostranim ustanovama, organizacijama i kompanijama.

Mogućnosti za mobilnost pojedinca u okviru Erazmus+ programa zavise od prvobitno ugovorenih ili planiranih saradnji koje njegova visokoškolska ustanova ima.

Da bi se mobilnost uopšte desila, univerzitet ili visoka škola iz Srbije mora da ima već odobren i finansiran Erazmus+ projekat, kao i ugovor sa drugom ustanovom na osnovu kog studenti realizuju studentske razmene i stručne prakse. Odobren projekat predstavlja finansijski okvir mobilnosti, a pomenuti ugovor je značajan jer se njime definišu i neki drugi elementi, kao što su, na primer, studijska oblast koja je dostupna studentima, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata tokom trajanja boravka u inostranstvu.

Visoka škola ima potpisan niz ugovora o saradnji sa visokoškolskim institucijama širom Evrope. Saradnja je ostvarena sa visokoškolskim institucijama iz Ruske Federacije, Poljske, Ukrajine, Kazahstana, Rumunije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske i Turske. Na osnovu tih sporazuma na VŠ PEP u okviru Erazmus+ stipendirane mobilnosti studiraju studenti sa partnerskih fakulteta iz Turske i Mađarske.

Početak novog ciklusa Erazmus+ programa (2021-2027) donosi i nekoliko novina u mogućnostima za mobilnost studenata. U novom ciklusu Erazmus+ programa biće podržane kako fizičke, tako i kombinovane (blended) mobilnosti. Kombinovane mobilnosti se jednim delom sprovode virtuelno putem interneta i digitalnih alata, a drugim delom fizičkim prisustvom na partnerskoj ustanovi.

Studentske razmene će i dalje biti dostupne studentima od druge godine osnovnih studija, dok će stručne prakse biti dostupne svim studentima, nezavisno od godine studija koju pohađaju. Obe vrste mobilnosti će trajati minimalno 2, a maksimalno 12 meseci. Iako program pre svega podržava dugoročne mobilnosti, studentima doktorskih studija će biti dostupne i kratkoročne mobilnosti radi studiranja ili obavljanja stručne prakse u trajanju od 5 do 30 dana.

Više o Erazmus+ programu, konkursima i partnerskim institucijama VŠ PEP saznajte na stranici Internationalisation.