Erazmus + Međunarodna nedelja, Zapadni Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Naslovna najnovije

U periodu od 8. do 12. maja 2023. godine na Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru u Rumuniji održana je 13. po redu međunarodna nedelja u okviru programa mobilnosti Erazmus+, pod nazivom Internacionalizacija Visokog Obrazovanja u 2022-2023. i dalje. Predstavnik Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), koji je učestvovao u petodnevnom program bio je asistent Stefan Zimonjić.

null

U okviru programa Erasmus Nedelje akademskog i administrativnog osoblja, pored našeg predstavnika, učešće je uzelo i 70 predstavnika visokoškolskih ustanova iz svih krajeva sveta. Tokom petodnevnog programa, učesnici su prisustvovali predavanjima i radionicama koje su bile posvećene aktuelnim temama Erazmus+ programa mobilnosti studenata, akademskog I administrativnog osoblja, kao i jačanju međuinstitucionalnih odnosa među učesnicima projekta. Učesnici su bili podeljeni u grupe prema oblastima rada i imali su individualne sastanke sa kolegama sa Odseka za međunarodnu saradnju i Centra za razvoj karijere I savetovanje studenata, kao i sa kolegama sa mnogobrojnih fakulteta.

null

Predstavnik naše ustanove imao je zadovoljstvo da bude gost na Fakultetu za Ekonomiju I Administraciju, nakon čega je imao poseban sastanak u cilju međusobne saradnje. Sastanku su prisustvovali prodekani za nastavu, nauku i naučnoistraživački rad. U cilju razvoja I doprinosa i podizanju kvaliteta Fakulteta poslovne ekonomije i preduzetništva, a u okviru realizacije mobilnosti u okviru programa Erazmus+, kroz različita predavanja i radionice, predstavnik naše ustanove je svojim prisustvom imao priliku da potvrdi posvećenost PEPa u procesu internacionalizacije i daljeg unapređenja visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima i vrednostima.