Doc. dr Nevenka Vojvodić Miljković o izazovima ekonomske krize

Naslovna najnovije

Dr Neven Vojvodić Miljković, docent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, u intervjuu Niškoj televiziji govorila je o izazovima svetske ekonomske krize izazvane sukobom u Ukrajini.

Govoreći o inflaciji i porastu cena ona je rekla da bi građani trebali da usklade svoju potrošnju novonastaloj stuaciji. Ona je građanima, koji su zaduženi u bankama, preporučila da kroz refinansiranje duga pređu na fiksne kamatne stope uz objašnjenje da će prema svim projekcijama one dugoročno biti povoljnije i manje rizične.

On je u emisiji govorila i o značaju osiguranja kako za građane tako i u privrednom sektoru.