Akreditovani programi pri Ministarstvu javne uprave i lokalne samouprave

Naslovna najnovije

Visoka škola PEP dobila je akreditaciju za dva programa stručnog usavršavanja koje izdaje Nacionalna akademija za javnu upravu, koja je organizator aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih. Nacionalna akademija funkcioniše pod nadzorom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Akademija sprovođenjem programa obuke, uz primenu savremenih oblika i metoda rada na stručnom usavršavanju unapređuje kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, neophodne za kvalitetno obavljanje posla. Time se obezbeđuje stalno unapređenje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima i privrednim subjektima. Stručno usavršavanje obezbeđuje da je svaki zaposleni službenik javne uprave uvek u stanju da odgovori na potrebe građana i pravilno, efikasno i ekonomično sprovede propise bez diskriminacije i na standardizovan način.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je akreditovala dva programa:

  • Finansijsko-materijalno poslovanje
  • Interna finansijska kontrola i revizija u javnom sektoru
 

Naša institucija će početi održavanje obuka sa zainteresovanim pravnim i fizičkim licima od marta ove godine.

Rešenje o akreditaciji na sledećem LINKU