11. Međunarodna naučna konferencija EEE 2022

Naslovna najnovije

Međunarodnu naučnu konferenciju ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO – EEE organizuje Visoka škola za poslovna ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda već punih jedanaest godina sa ciljem: da Konferencija posluži kao dobra platforma za razmenu međunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija, tako i u globalnim okvirima,  da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi, da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi i  da se preispitaju bolje sinergije između naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.

null

Za jedanaest godina više od 1050 autora iz više od 40 zemalja je učestvovalo na EEE konferencijama i do sada je objavljen 31 tematski zbornik sa 570 naučnih radova. Sve ovo označava kontinuitet afirmacije naučne misli, započet 2012. godine prvom konferencijom čije je opredeljenje u tom trenutku bilo multidisciplinarno razmatranje aktuelnih fenomena i paradigmi u sferi zapošljavanja, obrazovanja i preduzetništva.

null

Tako Konferencija daje značajan doprinos široj, a ne samo doprinos domaćoj zajednici.

Konferencija je održana od 6. do 8. oktobra u hotelu Holidej in u Beogradu.

null

Nakon otvaranja od strane osnivača i vlasnika Škole, Dušana Cogoljevića, direktorke Škole prof. dr Gordane Đorđević i akademika prof. dr Mirjane Radović Marković, predsednice naučnog odbora Konferencije, obratila se g-đa Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

null

Potpisala su se tri ugovora o saradnji između VŠPEP i AMERICAN UNIVERSITY OF EUROPE - FON, SKOPJE, SEVERNA MAKEDONIJA, kao i između VŠPEP i WEKERLE SÁNDOR BUSINESS SCHOOL, BUDIMPEŠTA, MAĐARSKA, kao i između VŠPEP i LUCIAN BLAGA UNIVERSITY, SIBIU, ROMUNIJA.

null

Održane su dve veoma zanimljive i vrlo reprezentativne plenarne sesije u kojima su predstavljeni radovi, domaćih i inostranih autora, u celosti predstavljeni u Tematskom zborniku. Prof. dr Mirjana Radović Marković otvorila je okrugli sto “Aktuelni izazovi u ženskom preduzetništvu u Srbiji i svetu. a panelisti su bili Afrodita Bajić, Svetlana Vukadinović, Carmine D’Arkonte, Shaik Azahar bin Shaik Hussain.

null

Predstavljenim radovima na Konferenciji, zakoračilo se u oblasti u kojima je mnogo otvorenih, nedovoljno istraženih i na pravi način proučenih pitanja na koja će se, odgovori potražiti na sledećoj EEE konferenciji 2023.godine.