Održana naučna konferencija PEP

Naslovna najnovije

Međunarodna naučna konferencija "Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetištvo", u organizaciji Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) okupila jer prošle nedelje u Beogradu ekonomiste iz čitavog sveta. Svoje radove na naučnu konferencijun poslalo je preko 250 stručnjaka iz 15 zemalja, svi radovi su predstavljeni u tri zbornika od ukupno 1500 strana. Na otvaranju Konferencije prisutnima obratili su se predstavnici Ministarstva rada, Visoke škole PEP, Evropskog saveta za za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo (ECSB)  Univerziteta Lima u Peruu, Univerziteta u Teheranu, Univerziteta Sarajevo, Univerziteta Banjaluka i Univerziteta Sofija.

Osnivač Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo mr Dušan Cogoljević istakao je značaj naučnog pristupa rešavanju problema iz oblasti zapošljavanja, preduzetništva i obrazovanja.

- Ova konferencija može da doprinese boljem sagledavanju i načinu rešavanja problema iz navedenih oblasti. Autori  su u svojim radovima pored analize dali i konkretne predloge kako pomoći malim i srednjim preduzećima da se izbore sa problemima koji su rezultat svetske finansijske krize koja se prenela i na privredu Srbije.  Visoka škola PEP nastaviće u budućnosti sa organizovanjem ovakvih naučnih skupova - rekao je Dušan Cogoljević.

Dvodnevna konferencija je zavšena potpisivanjem sporazuma o saradnji Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo sa Iranskim Fakultetom za preduzetništvo Univerziteta u Teheranu čemu su prisustvovali i predstavnici ambasade Irana.

Informativna služba VŠ PEP