Nenad Dr Ravić

Dr  Nenad Ravić

DOCENT
Menadžment, marketing i preduzetništvo

Nenad Ravić rođen je 09.04.1987. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Drugu ekonomsku školu. 2010. godine diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend Univerziteta i stekao zvanje diplomirani ekonomista. 2012. godine odbranio je master rad na Fakultetu organizacionih nauka na Beogradskom univerzitetu i stekao zvanje marketing menadžer – master. 2016. godine doktorirao je na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu i stekao zvanje doktor nauka za menadžment i biznis. Od 2012. godine zaposlen je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, prvo u zvanju saradnika u nastavi (od 2012-2014), zatim, u zvanju asistenta (od 2014-2018) i u zvanju docenta (2018 do danas). Od 2019. godine angažovan je i na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“, Kruševac, u zvanju docenta.

Biografija/bibliografija

1. Njegić, K., Ravić, N. AN INVESTIGATION OF THE IMPACT OF COMPETITIVE STRATEGY ON EXPORT PERFORMANCE: A LITERATURE REVIEW IN THE PERIOD 1998-2018. Škola biznisa. 1 /2019, str. 107-129.
2. Radić, V., Radić, N., Vesić, T., Ravić, N. ZNAČAJ I PRIMENA STANDARDA ISO 14001 U PREDUZEĆIMA ODBRAMBENE INDUSTRIJE SRBIJE. Ecologica, Vol. 26, No. 93, 2019, str. 37-43.
3. Radić, V., Radić, N. Ravić, N. DIGITAL TRANSFORMATIONS AGILE DIGITAL COMPANIES AND CONCEPT INDUSTRY 4,0. New Business tendencies, Monografija, Ed. Kastratović et al. Chicago: Code Bar Graphics, стр. 119-128.
4. Radić, N., Radić, V., Ravić, N., Vesić, T. ZAVISNOST EVROPSKE ODBRAMBENE INDUSTRIJE OD RESURSA. Ecologica, Vol. 25, No. 92, 2018, str. 873-878.
5. Vujičić, S., Nikitović, Z., Golubović-Stojanovic, A., Ravić, N., Đuričić, M. INFORMATION SYSTEM FOR WIND ENERGY TRADE AND GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) ESTIMATING FROM SMALL WIND FARM. Physica A: Statistical Mechanics and its applications 506, 702-706.
6. Марковић, B., Ђекић, M., Равић, N. (2018) Могућности и ограничења брендирања дуванских производа у Републици Србији. Пословна економија.Стр: 182-204. Година 12, Број 1.
7. Ravić, N., Obradović, I. PROGRAMI FINANSIJSKE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U REPUBLICI SRBIJI OD STRANE NEBANKARSKIH INSTITUCIJA. Trendovi u poslovanju. Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“. Sveska 1, Br. 9, Str. 25-32.
8. Ravić, N., Nikitović, Z. (2016) PREDUZETNIČKO OBRAZOVANJE KAO NOVA PARADIGMA RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI. Žensko preduzetništvo, Institut ekonomskih nauka.
9. Ravić, N., Gavrić, G. ULOGA I ZNAČAJ INOVACIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI. Ekonomija-teorija i praksa. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Privredna akademija u Novom Sadu, 2015, godina VII, broj 4, str. 47-63.
10. Ravić, N., Radić, V. (2015). ZNAČAJ INOVACIJA ZA OSTVARIVANJE ODRŽIVE KONKURENTSKE PREDNOSTI ORGANIZACIJA. Četvrta međunarodna naučna konferencija „Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo. Knjiga: Izazovi promovisanja preduzetništva, liderstva i konkurentnosti, str: 355-378. Beograd, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.