Mihajlo Dr Rabrenović

Dr  Mihajlo Rabrenović

VANREDNI PROFESOR
Menadžment i preduzetništvo

Predsednik Upravnog odbora „Torlak“ odlukom Vlade RS. Učestvovao na više stručnih seminara u organizaciji Salzburg Global Seminar, u Austriji. Diplomirao sa prosečnom ocenom 9.74 na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer privredno-pravni. Magistrirao na smeru za upravne nauke i nauku o upravljanju na Pravnom fakultetu 1996/1997. Odbranio postdiplomsku jednogodišnju specijalizaciju na The London School of Economics and Political Science na katedri za menadžment. 2010. odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Biografija/bibliografija

  1. Optimization strategies for the organization of mental health care June 2020, International Journal for Quality in Health Care
  2. Health care quality challenges in low- and middle-income countries Article in International Journal for Quality in Health Care 1(1):1 · March 2019
  3. Practical Recommendations for the Evaluation of Improvement Initiatives Article in International Journal for Quality in Health Care 30(suppl_1):29-36 April 2018 
  4. Association of strategic management with vaccination in the terms of globalization February 2018International Journal for Quality in Health Care 30(3)
  5. ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ June 2017, Milorad Stamenovic, Mihajlo Rabrenovic
  6. Cultural aspects of management and their impact on competitiveness of countries, January 2017

  1. Strategijski menadžment u javnom sektoru, dr Mihajlo Rabrenović, JP Gasnik 2011, 300 2tr, Beograd
  2. Management of Yugoslav Banks In Period of Transition, Mihajlo Rabrenović et all, Sasakawa Peace Foundation, Tokyo 1997.
  3. M. Rabrenović et all, Marketing Menadžment, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2016.