Osnovne akademske studije - Poslovna ekonomija i preduzetništvo


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Mikroekonomija

I

O

3

2

8

 

2.

Osnovi informatike

I

O

2

3

7

 

3.

Menadžment

I

O

3

2

8

 

4.

Statistika

I

O

2

3

7

 

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

2

3

7

 

6.

Sociologija

II

O

2

3

7

 

7.

Makroekonomija

II

O

3

2

8

 

8.

Engleski jezik 1

II

O

3

2

8

 

  

DRUGA GODINA

 

9.

Ekonomska politika i privredni sistemi

III

O

2

3

7

 

10.

Finansijsko računovodstvo

III

O

3

2

8

 

11.

Engleski jezik 2

III

O

3

2

8

 

12.

Predmet izbornog bloka 1

III

O

2

3

7

 

 

 

Osnovi organizacije      
Međunarodna ekonomija      

13.

Marketing

IV

O

2

3

7

 

14.

Osnovi finansijskog menadžmenta

IV

O

3

2

8

 

15.

Finansijska tržišta i institucije

IV

O

3

2

8

 

16.

Menadžment informacioni sistemi

IV

I

2

3

7

 

  

TREĆA GODINA

 

17.

Preduzetništvo

V

O

3

2

7

 

18.

Poslovno planiranje

V

O

2

3

6

 

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

3

2

7

 

1. Fiskalna ekonomija

 

 

 

 

 

 

2. Upravljanje investicijama

 

 

 

 

 

 

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

3

2

7

 

1. Upravljanje proizvodnim i uslužnim procesima

 

 

 

 

 

 

2. Istraživanje tržišta

 

 

 

 

 

 

21.

Stručna praksa

V

O

0

0

3

 

22.

Menadžment malih i srednih preduzeća

VI

O

3

2

7

 

23.

Poslovno pravo

VI

I

2

3

7

 

24.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

3

2

6

 

 

1. Logistika i lanci snabdevanja

 

 

 

 

 

 

 

2. Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

25.

Predmet izbornog bloka 5

VI

I

2

3

6

 

 

1. Bankarstvo

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

 

26.

Predmet završnog rada

VI

I

0

0

2

 

27.

Završni rad

VI

I

0

0

2

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

180