Tatjana Dr Piljan

Dr  Tatjana Piljan

DOCENT
Ekonomija, finansije, bankarstvo i osiguranje

Tatjana Piljan je rođena u Pljevljima 11.06.1988. godine. Završila je srednju ekonomsku školu „Nada Dimić“ u Zemunu 2007. godine. Završila je Visoku beogradsku poslovnu školu, smer marketing i trgovina 2011. godine. i dobila zvanje strukovni ekonomista. Iste godine upisala je master studije na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i Preduzetništvo. 2013. godine završila je master studije na smeru Poslovna ekonomija i preduzetništvo i dobila zvanje master ekonomista. 2014. godine upisala je doktorske studije na fakultetu za Primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu. Godinu dana je radila u firmi „Gorakop“ kao komercijalista. Radila je na poslovima zastupanja u osiguranju u agenciji Predrag Ratković PR Beograd. Poseduje licencu za zastupnika u osiguranju.

Biografija/bibliografija

  1. Lukić, M. Piljan, T. (2019). Electronic business and insurance. VIII  Međunarodna konferencija - Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo. ISBN 978-1-993029-3-1, 1,  149-157, Beograd.
  2. Piljan, T. Lukić, M. (2019). Novi kanali pružanja usluga osiguranja. Treća Nacionalna naučno - stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2019“, Kruševac.
  3. Piljan, T. Lukić, М. Piljan I. (2019). Neophodnost uvođenja reformi PIO. International review, ISSN 2217-9739, 1-2, 82-98, Beograd.
  4. Piljan, T. Piljan, I. Cogoljević, D. (2019). Risk in insurance companies. EMIT, ISSN 2217-9011; 3, 68-74, Bor.
  5. Piljan, T. Brzaković, T. Šmigić-Miladinović, J. (2019). Analiza stava stanovnika o potrebi osiguranja životinja. Ekonomika poljoprivrede, 1, 309-323, Beograd.
  6. Piljan, T. Piljan, I. Cogoljević, D. (2019). Analiza poslovanja dobrovoljnih penzionih fondova u Republici Srbiji. Vojno delo, ISSN 0042-8426; 1, 194-210, Beograd.
  7. Piljan, T. Piljan, I. Cogoljević, D. (2018). Uticaj blockchain tehnologije na osiguranje. Vojno delo, ISSN 0042-8426, 2, 360-373,  Beograd.    
  8. Piljan, I. Cogoljević, D. Piljan, T. (2018). Menadžment i osiguranje. Druga Nacionalno naučna - stručna konferencija „Trendovi u poslovanu 2010“, Kruševac.
  9. Piljan, I. Cogoljević, D. Piljan, T. (2018). Osiguranje kao faktor razvoja poljoprivrednog sektora u Republici Srbiji. International review, ISSN 2217-9739, 1-2, 131-138, Beograd.
  10. Piljan, T. Piljan, I. Cogoljević, D. (2017). Primena informaciono-komunikacionih tehnologija i interneta u distribuciji usluga osiguranja. Vojno delo, ISSN 0042-8426; 6, 367-373, Beograd.