Ivan Dr Piljan

Dr  Ivan Piljan

VANREDNI PROFESOR
Ekonomija i Finansije

Ivan Piljan je rođen 1. aprila 1956. godine u Pljevljima. Diplomirani je inženjer elektrotehnike, smer telekomunikacije. Visoko obrazovanje stekao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Magistaro je iz oblasti osiguranja na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Ohridu. Tema magistarskog rada „Transfer rizika primenom koncepta maksimalnog samopridražaja“. Doktorirao iz oblasti osiguranja na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Ekonomski fakultet. Tema doktorske disertacije: "USLOVI TRŽIŠTA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI I MOGUĆNOSTI RAZVOJA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠNOG POSLOVANJA"

Biografija/bibliografija

  1. Piljan, I. Simonović, Z. Ćurčić, N. (2020). The influence of teamwork as an internal marketing factor on the quality of the service of insurance companies in Serbia’s agricultural sector. Ekonomika poljoprivrede, 67(1),  125-140, Beograd.
  2. Piljan, I. Piljan, T. Lukić, M. (2019). Osiguranje sportista u Republici Srbiji. Trendovi u poslovanju,  7(2), 78-86, Kruševac. 
  3. Ćurčić, N. Piljan, I. Simonović, Z. (2019). Marketing koncept u društvima za osiguranje. Ekonomika, 65(3),  21-33, Niš.
  4. Piljan, I. Cogoljević, D. Kasumović, A. (2019). Team work in Sava sompany life insurance. VIII  Međunarodna konferencija - Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo. 1, 372-383, Beograd.
  5. Piljan, T. Piljan, I. Cogoljević, D. (2019). Risk in insurance companies. EMIT, 3, 68-74, Bor.
  6. Piljan, T. Lukić, М. Piljan I. (2019). Neophodnost uvođenja reformi PIO. International review, 1-2, 82-98, Beograd.
  7. Piljan, T. Piljan, I. Cogoljević, D. (2019). Analiza poslovanja dobrovoljnih penzionih fondova u Republici Srbiji. Vojno delo, 1, 194-210, Beograd.
  8. Piljan, I. Cogoljević, D. Piljan, T. (2018). Osiguranje kao faktor razvoja poljoprivrednog sektora u Republici Srbiji. International review, 1-2, 131-138, Beograd.
  9. Piljan, T. Piljan, I. Cogoljević, D. (2018). Uticaj blockchain tehnologije na osiguranje. Vojno delo, 2, 360-373,  Beograd.
  10. Piljan, I. Cogoljević, D. Piljan, T. (2018). Menadžment i osiguranje. Druga Nacionalno naučna - stručna konferencija „Trendovi u poslovanu 2018“, Kruševac.