Kruna Petrić

  Kruna Petrić

NASTAVNIK STRANOG JEZIKA
Opšte obrazovna

Kruna Petrić rođena je u Valjevu 1991. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Ubu, gde je i odrasla. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 2010. godine i diplomira februara meseca 2015. godine na odseku Engleski jezik i književnost. U oktobru 2015. godine zaposlila se na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništo i od tada radi kao nastavnik engleskog jezika. Pored interesovanja za jezike, naročito je zanima psihologija i bavi se proučavanjem anksioznosti prilikom učenja stranih jezika. Posvetila se podučavanju odraslih. 

Biografija/bibliografija