Mimica Dr Milošević

Dr  Mimica Milošević

REDOVNI PROFESOR
Primenjena matematika

Mimica Milošević je rođena 12.5 1964. godine u Pirotu. Završila je srednju školu u gimnaziji “Bora Stanković“ u Nišu, smer: matematičko tehnički saradnik. Zvanje diplomiranog matematičara stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Studijskoj grupi za matematiku 1990. godine. Zvanje magistra matematičkih nauka (Numerička matematika i optimizacija) stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Studijska grupa za Matematiku 1997. godine. Doktorirala je na Prirodno matematičkom fakultetu  Univerziteta u Nišu na Departmanu za matematiku i informatiku 2011.godine i stekla zvanje doktora matematičkih nauka. Radila je na Filozofskom fakultetu i Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu i Univerzitetu Union “Nikola Tesla” u Beogradu. Sada je redovni professor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova i nekoliko udžbenika.

Biografija/bibliografija

 1. M. Milošević, V. Dimić: Multi-Criteria Analysis in ICT Implementation for Smart Cities, SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF INFORMATION TEHNOLOGY: IT, MARKETING, EDUCATION AND BUSINESS WORKING TOGETHER FOR BUSINESS SUCCESS, Conference EEE 2018, Belgrade, 18-20. october, 83-105.    
 2. D.M. Miloševič, D.M. Stević, M.R. Milošević, S. Jović (2020), Modelling and simulation of the spectral reflectance for the natural environment: Area pester plateau, Computers and Electronics in Agriculture (COMPUT ELECTRON AGR), Elsevier BV, 2020 
 3. M. S. Petković,  M. R. Milošević, D. M. Milošević:  Efficient methods for the inclusion of polynomial zeros, Appl. Math. Comput.,  217  (2011), 7636—7652.
 4. M. S. Petković, L. Z. Rančić,  M. R. Milošević:  On the new fourth-order methods for the simultaneous approximation of polynomial zeros, J. Comput. Appl. Math.,  235 (2011),  4059—4075. 
 5. M. S. Petković, J. Džunić,  M. R. Milošević: Traub's accelerating generator of iterative root finding methods, Appl. Math. Lett., 24  (2011),  1443—1448. 
 6. M. S. Petković,  M. R. Milošević,  D. M. Milošević: New higher-order methods for the simultaneous inclusion of polynomial zeros,  Numer. Algorithms, 58 (2011), 179—201.
 7. D. M. Milošević, M. S. Petković, M. R. Milošević: Improved methods for the simultaneous inclusion of multiple polynomial zeros. Applied Mathematics and Computation 241: 332-346 (2014)
 8. D.М. Milošević, M. R. Milošević, J.Džunić: On an efficient inclusion method for finding polynomial zeros. J. Comput. Appl. Math. 290 (2015) 298-309
 9. V.Dimić, M.R.Milošević, D.M Milošević, D. M. Stević: Adjustable Model of Renewable Energy Projects for Sustainable Development: A Case Study of the Nišava District in Serbia, Sustainability 2018, 10(3), 775; 
 10. M. R. Milošević, D. M. Milošević, D. M. Stević, A. D. Stanojević, Smart City: Modeling Key Indicators in Serbia Using IT2FS. Sustainability 2019, 11, 3536. M22
 11. M. S. Petković, L. Z. Rančić,  M. R. Milošević: On the improved Farmer-Loizou method for finding polynomial zeros, J. Comput. Math.,Vol 89, No. 4, (2012), 499-509. 
 12. M.S. Petković,  M. R. Milošević: Efficient Halley-like methods for the inclusion of multiple zeros of polynomials, Computational Methods in Applied  Mathematics,  Vol 12, No. 3 (2012), 1—16.  
 13. M. R. Milošević, M. S. Petković: Ostrowski-like Method for the Inclusion of a Single Complex Polynomial Zero, Reliab. Comput. October 2012, pp. 225-238.
 14. A.Selimi, M. R. Milošević, M. Saračević: AHP – TOPSIS Model as a Mathematical Support in the Selection of Project from Aspect of Mobility – Case Study, Journal of Applied Mathematics and Computation (JAMC), 2018, 2(6), 257-265 nd Computation (JAMC), 2018, 2(6), 257-265 ISSN Online:2576-0645